Những Động Cơ Tin Kính

Những Động Cơ Tin Kính

Thi Thiên 139:23, “Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi.”

Nhiều năm trước khi tôi đang tranh chiến về tài chánh, tôi đã trở nên mệt mỏi về việc tin một sự đột phá và tan vỡ trước Chúa. Tôi kêu khóc về chuyện đó một thời gian và rồi, bởi ân sủng của Chúa, tôi đã có một quyết định và công bố: “Chúa ơi, con sẽ dâng phần mười và các của dâng cho tới ngày con chết; dù con có thấy kết quả gì từ đó hay không!”

Tôi tin với cả tấm lòng rằng đó là một thử thách cho tôi để tôi thấy tại sao tôi thật sự dâng hiến. Chúa muốn bày tỏ xem thử tôi có các động cơ ngay thẳng, tin kính hay không. Nếu tôi chỉ “dâng để nhận,” thì có thể tôi chỉ dâng một cách ích kỷ để nhận từ Chúa.

Có rất nhiều sự dạy dỗ và giảng luận nói rằng, “Hãy làm cái này rồi bạn sẽ có cái kia.” Nhưng còn việc có một tấm lòng thánh sạch, nói rằng, “Tôi muốn làm điều đúng vì nó đúng và nó tôn vinh Chúa,” thì sao?

Tôi khích lệ bạn thành thật dò xét các động cơ của bạn hôm nay, và bảo đảm chúng không tập chú vào bản thân. Hãy kết ước với cả tấm lòng để phụng sự Chúa vì các lí do ngay thẳng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin hãy dò xét lòng con và phơi bày các động cơ và ý định thật của con hôm nay. Nếu chúng không tin kính trong bất cứ lĩnh vực nào, xin Chúa chỉ ra cho con và giúp con thay đổi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon