Nói Lời Chúa Với Hòn Núi

Nói Lời Chúa Với Hòn Núi

Mác 11:23, “Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được.”

Khi Chúa Giê-su nói chúng ta phải nói với núi, ra lệnh cho nó phải nhấc lên và quăng xuống biển, Ngài đang nói một câu Kinh Thánh đột phá.

Chúng ta thường nói về “các ngọn núi,” hay các thử thách trong đời sống chúng ta, nhưng Lời Chúa dạy chúng ta hãy nói với núi. Khi ta nói với núi, chúng ta phải phản ứng với chúng bằng Lời Chúa.

Trong Lu-ca 4, khi Satan cố cám dỗ Chúa Giê-su trong đồng vắng, Chúa đã đáp lại mỗi thử thách bằng cách nói Kinh Thánh ra. Ngài liên tục trích các câu tấn công thẳng vào các lời nói dối và sự lừa dối của ma quỷ.

Chúng ta có xu hướng thử làm việc này trong một thời gian, nhưng khi ta không thấy các kết quả nhanh chóng thì chúng ta ngừng công bố Lời Chúa với các nan đề của chúng ta và một lần nữa bắt đầu nói các cảm giác của chúng ta. Sự bền đỗ là sự kết nối quan trọng với việc có chiến thắng.

Việc liên tục công bố Lời Chúa là quyền năng và tuyệt đối cần thiết trong việc chiến thắng bất cứ nan đề hay hoàn cảnh tiêu cực nào. Bạn phải biết những gì bạn tin và quyết chí bám lấy nó cho đến cuối cùng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Thánh Linh ơi, xin nhắc nhở con hàng ngày để công bố Lời Chúa với những ngọn núi trong đời sống con. Mỗi lần con nhượng bộ sự than phiền hay thất vọng, xin hãy thôi thúc con công bố Lời Ngài với sự dạn dĩ và tự tin nơi Ngài và dời các ngọn núi!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon