Ở TRONG CHÚA

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.  (Giăng 15:7)

Câu Kinh Thánh hôm nay nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì chúng ta “muốn” và điều đó sẽ được thực hiện cho chúng ta nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ. Cách duy nhất để điều này khả dĩ là hợp nhất các ước ao của chúng ta với các ước ao của Chúa khi chúng ta trưởng thành trong Ngài.

Mục tiêu của mỗi tín hữu thật là trở nên một với Chúa. Về thuộc linh điều này xảy ra khi chúng ta được tái sinh, và nó xảy ra trong tâm trí, ý chí và cảm xúc khi chúng ta tiếp tục tăng trưởng và trưởng thành trong Ngài. Khi chúng ta làm vậy thì các ước ao của chúng ta trở thành các ước ao của Ngài và chúng ta được an toàn khi đi theo các ước ao đó.

Sự kêu gọi của Dave và tôi cho chức vụ của chúng tôi là một ví dụ tốt về điều này. Ước muốn của Chúa là chúng tôi ở trong chức vụ và giúp đỡ người ta theo những cách Ngài đã ban ơn cho chúng tôi để giúp đỡ họ. Đó cũng là ước ao của lòng chúng tôi. Chúng tôi đã không thể để nhiều năm đi lại mỗi cuối tuần, ở trong các khách sạn và xa gia đình nếu ước ao của chúng tôi với chức vụ không phải ước ao được Chúa ban. Ngài đã đặt để ước ao hầu việc mạnh mẽ như thế trong chúng tôi đến nỗi chúng tôi sẵn lòng thực hiện bất kỳ sự hy sinh nào cần thiết hay chiến thắng bất cứ sự chống đối nào nghịch lại chúng tôi để hoàn thành ý muốn của Ngài cho chúng tôi.

Ở với Chúa là “la cà” với Ngài, dành thì giờ với Ngài, sống trong sự hiện diện của Ngài và nuôi dưỡng các ước ao Ngài đặt để trong lòng chúng ta, vì đó là ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ngài phán với chúng ta và đặt các ước ao trong lòng chúng ta để chúng ta sẽ cầu nguyện và cầu xin những điều Ngài muốn ban cho chúng ta. Ngài sẽ thành tín ban cho chúng ta các ước ao của chúng ta chừng nào chúng cũng là các ước ao của Ngài và chừng nào chúng ta ở trong Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hôm nay hãy “la cà” với Chúa; Ngài là một người bạn tuyệt vời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon