Ở Trong Thế Gian, Nhưng Không Thuộc Thế Gian

Ở Trong Thế Gian, Nhưng Không Thuộc Thế Gian

Giăng 17:15-16, “Con không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ an toàn khỏi kẻ ác. 16Họ không thuộc về trần gian, cũng như Con không thuộc về trần gian.”

Ngày nay, rất nhiều người đang sống trong tình trạng liên tục quá tải, gồng mình hết sức. Hậu quả, họ ở trên bờ vực suy nhượcnhững người sống với đủ thứ căng thẳng, áp lực, nản lòng và tiêu cực. Nhưng tin mừng là, với tư cách Cơ Đốc nhân, dù có thể chúng ta ở trong thế gian, theo như Giăng 17, chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta không cần phải hoạt động bởi hệ thống của thế gian, phản ứng giống thế gian. Thái độ và cách thức của chúng ta phải hoàn toàn khác biệt.

Thế gian phản với những khó khăn bằng cách buồn bực và nản lòng, nhưng Chúa Giê-su đã nói trong Giăng 14:27 rằng chúng ta phải chấm dứt cho phép bản thân bị khuấy động, phiền não hay buồn bực. Câu này nói chúng ta có thể có thái độ khác với thái độ của thế gian.

Tôi đã thấy thái độ và cách thức đúng có thể đảo ngược hoàn toàn hoàn cảnh. Thái độ mở cửa để Chúa làm việc một cách siêu nhiên và giúp đỡ bạn. Thái độ đúng chính là điều cho phép bạn ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, dù thế gian vây quanh bạn.

Hãy nhớ vì chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta có thể tiếp cận những thách thức chúng ta đối diện trong cuộc sống một cách điềm tĩnh và tự tin.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài đã nói dù con ở trong thế gian, nhưng con không cần phải thuộc về nó. Hôm nay con chọn các thái độ và não trạng của Ngài. Dù ở giữa thế gian này, con chọn để phản ứng bằng sự bình an của Ngài và tâm trí của Đấng Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon