Phát Triển Thái Độ Cầu Nguyện Giữa Lúc Lo Lắng

Phát Triển Thái Độ Cầu Nguyện Giữa Lúc Lo Lắng

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Phi lip 4:6.

Khi bạn ở dưới áp lực, điều tốt nhất mà bạn có thể làm đó là cầu nguyện thay vì chỉ nói về áp lực. Sự cầu nguyện là căn nguyên cho một đời sống thành công. Chúa Giê-su luôn cầu nguyện khi Ngài còn trên đất này. Ngài trao phó mọi điều cho Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện-cả danh tiếng và cuộc sống của Ngài. Chúng ta cũng có thể làm tương tự. Chúng ta không cần phải giải thích tất cả mọi nan đề của chúng ta cho Ngài, chúng ta chỉ cần dâng lên cho Ngài và cầu xin Ngài chăm lo cho tất cả mọi sự.

Hãy cẩn trọng đừng làm cho lời cầu nguyện phức tạp. Tôi nghĩ, nhiều lần, người ta chờ cho đến khi có thời gian riêng tư với Chúa hay phải đợi đến khi đi nhà thờ thì họ mới thực sự cầu nguyện mà không nhận ra rằng họ có thể cầu nguyện bất kỳ lúc nào. Hãy dạn dĩ cầu nguyện một cách đơn sơ, tin cậy và luôn nhớ đến những chỉ dẫn của Phao lô trong Phi-líp 4:6. Thay vì lo lắng, hãy đơn sơ cầu nguyện và nài xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa khi bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.

Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Chúa là thành tín – đó là một trong những bản tính của Ngài. Chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ giải cứu khi chúng ta cầu nguyện nài xin sự giúp đỡ từ Ngài, vì vậy, chúng ta nên tin cậy Ngài hoàn toàn. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ sẵn sàng cho tất cả mọi điều có thể xảy đến trong hành trình chúng ta đi.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn sống một đời sống của sự lo lắng. Thay vào đó, ngày hôm nay con quyết định xây dựng thói quen cầu nguyện với Ngài luôn luôn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon