Phát Triển Tiềm Năng Và Làm Điều Gì Đó Ngay Bây Giờ

Cô-lô-se 3:23, “Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta.”

Có  thể  bạn  biết  Chúa  đã  tạo  dựng  bạn  với  tiềm  năng  lớn  lao, nhưng bạn không thể dừng lại ở đó. Bạn phải phát triển tiềm năng của mình.

Tôi tin nhiều người không hạnh phúc vì họ không làm bất cứ thứ gì để phát triển tiềm năng của họ. Nếu bạn muốn nhìn thấy tiềm năng của mình được phát triển tối đa, đừng chờ cho tới khi mọi sự toàn hảo. Hãy làm điều gì đó ngay bây giờ. Hãy bắt đầu xắn tay áo lên và làm bất cứ điều gì trước mặt bạn.

Bạn phải định hình tiềm năng của bạn bằng cách làm cái gì đó với tiềm năng đó. Nếu lòng bạn ước ao thử một cơ hội mới, thì hãy bước ra và tìm hiểu xem Chúa có ban ơn cho bạn để làm điều đó hay không. Bạn sẽ không bao giờ khám phá tất cả những điều bạn có thể làm nếu bạn không thử.

Tôi muốn khích lệ bạn chống lại sợ hãi khi bạn đang thực hiện một bước đức tin để phát triển tiềm năng của mình. Tình yêu trọn vẹn của Chúa xua tan sợ hãi, vì thế chúng ta không cần phải sống và để cho nỗi sợ thất bại hoặc phạm sai lầm làm cho tê liệt. Có thể bạn cảm thấy an toàn khi ở trong vùng an toàn quen thuộc của mình, nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công trong việc phát triển tiềm năng đầy đủ của mình hoặc được thỏa nguyện trong việc bạn đang làm. Vì thế bạn hãy quyết chí bước vào điều mà bạn cảm nhận Chúa đang dẫn dắt bạn làm.

Bạn đầy dẫy tiềm năng mà Chúa ban cho, và Ngài muốn làm nhiều việc qua đời sống bạn hơn là bạn có thể mường tượng, nhưng nó đòi hỏi sự hợp tác của bạn. Hãy bước ra và phụng sự Ngài với cả tấm lòng ngày hôm nay.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, trong mọi sự con làm, con muốn phụng sự Ngài với cả tấm lòng. Cảm ơn Ngài khích lệ con bước ra và hành động, phát triển tiềm năng lớn lao Ngài đã ban cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon