Phóng Thích Kẻ Thù Của Bạn

Phóng Thích Kẻ Thù Của Bạn

Rô-ma 12:14, “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa.”

Khi xử lý những tổn thương quá khứ, chúng ta đều biết tha thứ là điều đúng, dù nó khó khăn. Tuy nhiên, vài người trong chúng ta hiếm khi đi bước tiếp theo mà Chúa muốn chúng ta đi.

Có một nhận thức sai trật phổ biến, cho rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là quyết định tha thứ và thế là xong việc, nhưng Chúa Giê-su cũng nói, Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa. (Lu-ca 6:28). Ngoài ra, Rô-ma 12:14 nói chúng ta có thể chúc phước cho người bắt bớ chúng ta và đối xử tàn bạo với chúng ta.

Chúng ta phải chủ động chúc phước cho các kẻ thù. Chúa kêu gọi chúng ta để bày tỏ lòng thương xót với những con người không xứng đáng với lòng thương xót đó. Tại sao?

Khi bạn tha thứ, nó mở cánh cửa để Chúa chữa lành cho bạn, nhưng thành thật mà nói sự tha thứ không ích lợi gì nhiều cho người làm bạn vấp phạm. Nhưng khi bạn chúc phước cho họ, bạn xin Chúa đem chân lý đến với họ để họ ăn năn và kinh nghiệm sự tự do thật
mà Ngài ban. Sự tha thứ giải phóng bạn…việc chúc phước cho các kẻ thù của bạn giải phóng họ.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cảm tạ Ngài giúp đỡ con bước đi trong sự tha thứ, nhưng con không muốn dừng lại ở đó. Con xin Ngài chúc phước cho những người đã làm con tổn thương. Ngài đã đem sự chữa lành đến với đời sống con thể nào thì xin Ngài cũng đem sự chữa lành đến cho họ để họ kinh nghiệm sự tốt lành của Ngài và bước đi trong tình yêu của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon