Quyền Năng Tiềm Ẩn Của Lời Công Nhận

Quyền Năng Tiềm Ẩn Của Lời Công Nhận

Giê-rê-mi 23:29, “CHÚA phán: Lời Ta há không giống như lửa sao? Như búa đập tan đá tảng sao?”

Bạn thường nghĩ điều gì khi nghe từ “công nhận”? Nhiều người nghĩ về định nghĩa của nó trước rằng có nó ý nghĩa tiêu cực – bị ép phải thú nhận bạn đã làm điều sai. Nhưng khi ta đồng ý với Lời Chúa bằng cách “công bố” ra thì kết quả luôn tích cực.

Một người bạn của tôi nói rằng chúng ta không thể đánh bại Gô-li-át với cái miệng khép lại. Khi Đa-vít chuẩn bị chiến đấu với tên khổng lồ Gô-li-át, ông xông tới chỗ hắn, công bố lớn tiếng kết quả cuối cùng của cuộc chiến, là kết quả mà ông tin: Ngài sẽ nộp các ngươi vào tay chúng ta. (1 Sa-mu-ên17:46).

Đây là một ví dụ tốt về cách để xông tới các kẻ thù trong chính đời sống chúng ta. Chúng ta phải mở miệng và công bố Lời Chúa.

Tôi hết lòng khích lệ bạn công bố Lời Chúa lớn tiếng mỗi ngày. Mỗi lần một suy nghĩ đến với tâm trí bạn mà nó không phù hợp với Lời Chúa, hãy công bố lẽ thật của Lời Ngài, và bạn sẽ thấy rằng quyền năng của Lời sẽ chiến thắng lời nói dối.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Lời Ngài là quyền năng…không gì có đứng nổi trước Lời Ngài. Mỗi lầncon ở trong hoàn cảnh khó khăn, xin nhắc con công bố lớn tiếng Lời Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon