Sự Giúp Đỡ Của Đức Thánh Linh

Sự Giúp Đỡ Của Đức Thánh Linh

Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. RÔ-MA 8:5

Rô-ma 8:5 dạy chúng ta rằng nếu “chú tâm” đến xác thịt, thì chúng ta sẽ bước đi trong xác thịt. Nhưng nếu “chú tâm” đến những điều của Thánh Linh, thì chúng ta sẽ bước đi trong Thánh Linh. Hành động của chúng ta đi theo suy nghĩ của chúng ta!

Tôi xin nói cách khác: Nếu chúng ta nghĩ những ý nghĩ xác thịt, những ý nghĩ sai và tiêu cực, thì chúng ta không thể bước đi trong Thánh Linh. Dường như nếu lối suy nghĩ của chúng ta được đổi mới và giống Chúa thì đó là điều tin quyết cho một cuộc đời cơ đốc nhân thành công.

Cuộc sống của bạn có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi vì suy nghĩ sai trong nhiều năm. Nếu đúng như vậy, thì điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ một thực tế rằng cuộc đời bạn sẽ không thể ngay thẳng cho đến khi tâm trí bạn được ngay thẳng. Bạn nên xem điều này như là một trong những điều quan trọng thiết yếu.

Hãy xin Chúa giúp bạn học cách suy nghĩ những điều Ngài muốn bạn suy nghĩ. Bạn không thể vượt qua bất kỳ vấn đề nào chỉ với sự quyết tâm. Điều quan trọng là phải quyết tâm, nhưng là quyết tâm trong Thánh Linh, chứ không phải trong nỗ lực xác thịt của bạn. Đức Thánh Linh ở gần bạn. Ngài là Đấng Giúp Đỡ bạn—hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài. Hãy nương dựa vào Ngài. Bạn có thể làm được với sự giúp đỡ của Ngài.


Hãy để Đức Thánh Linh kiểm soát cuộc đời bạn. Ngài sẽ dẫn bạn vào ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời, bao gồm những phước hạnh dư dật, bình an và vui thỏa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon