RA HOA KẾT QUẢ

Điều làm Cha Ta được tôn vinh là các con kết được nhiều quả và như thế chứng tỏ là môn đệ Ta. (Giăng 15:8)

Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa Jêsus đã nói rằng dc được tôn vinh khi chúng ta kết quả. Ngài cũng nói về trái trong Ma-thi-ơ 12:33, rằng nhìn trái thì biết cây, và trong Ma-thi-ơ 7:15-16 Ngài đã ứng dụng cùng nguyên tắc này cho con người. Các câu này cho chúng ta thấy rằng, với tư cách tín hữu, chúng ta cần quan tâm tới loại trái mà chúng ta đang kết quả. Chúng ta muốn kết trái lành của Thánh Linh (xem Galati 5:22-23), nhưng chúng ta làm việc đó thế nào?

Chúng ta biết rằng Chúa là ngọn lửa hay thiêu đốt, và biết Chúa Jêsus được sai đến để làm báp-tem cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa. Nếu chúng ta không để lửa của Chúa cháy trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ bảy tỏ bông trái của Thánh Linh.

Việc kết trái lành có vẻ lý thú cho tới khi chúng ta nhận biết rằng để kết trái thì phải tỉa cây. Chúa Jêsus đã nói, “Nhánh nào trong Ta mà không ra quả thì Ngài nhấc lên, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào ra quả để càng nhiều quả hơn.” (Giăng 15:2)  Lửa mô tả công việc Thánh Linh thực hiện trong đời sống chúng ta thế nào, thì việc tỉa sửa cũng như vậy. Lửa cần thiết cho sự thánh hóa và giết chết xác thịt; tỉa sửa là việc cần thiết cho sự tăng trưởng. Những chi tiết đã chết đi và mọc sai hướng phải bị cắt đứt để chúng ta có thể tăng trưởng như “cây công chính” và sinh nhiều trái cho Chúa (Ê-sai 61:3).

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Khi Chúa cắt bỏ những điều xấu khỏi cuộc đời chúng ta, Ngài luôn làm thế để những điều tốt đẹp có chỗ phát triển.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon