Rễ Tốt = Trái Tốt

Rễ Tốt = Trái Tốt

Cô-lô-se 2:6-7, “Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa, hãy bước đi trong Ngài, hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ.”

Dều quan trọng là cần nhận ra rằng hành vi của chúng ta xuất phát từ một nơi nào đó. Hành vi tồi giống như trái xấu của một cái cây xấu có bộ rễ xấu.

Bạn có thể để thời gian cả đời để xử lý các triệu chứng bên ngoài, nhưng trái xấu sẽ bày tỏ ở một nơi nào đó khác nếu bộ rễ không được tiêu khử. Nguyên tắc không bao giờ sai: Trái thối ra từ cái rễ thối, và trái tốt ra từ bộ rễ tốt.

Để thật sự xử lý trái xấu, bạn phải làm theo lời khuyên bảo của Phao-lô dành cho người Cô-lô-se để được “trồng sâu” trong Chúa. Có thể bạn cần cẩn thận tra xem bộ rễ của chính mình. Nếu rễ của bạn bị khó chịu, tổn hại hay lạm dụng, thì đừng nản lòng; bạn có thể được nhổ lên khỏi đất xấu đó và trồng vào đất tốt là Chúa Giê-su Christ, để bạn được đâm rễ và vững nền trong Ngài và trong tình yêu Ngài.

Hãy nhớ, việc nhổ lên có thể đau đớn. Việc được trồng lại và đâm rễ và vững nền là một quá trình đòi hỏi thời gian và nỗ lực, nhưng chúng ta nhận các lời hứa của Chúa bởi đức tin và sự kiên nhẫn.

Tôi cầu nguyện cho bạn để bạn sẽ được trồng và đâm rễ sâu trong Đấng Christ, sản sinh trái tốt mọi nơi bạn đi!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con chuyển bộ rễ của con từ đất xấu và trồng chúng sâu trong Đấng Christ để con trở thành một cái cây tốt có rễ tốt và sản sinh trái tốt. Con biết việc đó có thể đau đớn nhưng qua đức tin và sự kiên nhẫn, con biết Ngài có thể giúp con thực hiện một sự thay đổi trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon