Sợi Dây Ba Tao Lấy Làm Khó Đứt

Sợi Dây Ba Tao Lấy Làm Khó Đứt

Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. —Truyền Đạo 4:12

Không có gì tốt đẹp hơn một hôn nhân tuyệt vời, và không có gì tồi tệ hơn hôn nhân thất bại. Hôn nhân Cơ Đốc phải là minh chứng cho việc hai người có thể trở nên một nguồn lực mạnh mẽ để đạt được ý muốn của Chúa-cho sự khoái lạc của chúng ta và để ảnh hưởng thế gian.

Tuy vậy, hòa quyện hai cá nhân vào trong một hôn nhân hòa hợp là một tiến trình không tự nó xảy ra. Dù lúc kết hôn họ yêu nhau mãnh liệt đến như thế nào, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không tự động xảy ra. Bạn cần phải mời Chúa vào trong quá trình đó.

Khi chúng ta nhận biết Chúa Giê-si và mời Ngài vào trong hôn nhân của chúng ta, thì mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ sợi ba-tao. Và đó quả thực là sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ khi có Đấng Christ vào.

Hạnh phúc trong hôn nhân không phải là việc tìm được một người phối ngẫu luôn luôn hành động theo cách mà chúng ta muốn. Mà đó là việc hai con người bất toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời toàn hảo, biến đổi theo ý muốn và mục đích của Ngài cho họ. Đó là một hôn nhân mà Chúa chúc phước!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con yêu người vợ (chồng) của con, nhưng chỉ hai sợi dây bện lại thì vẫn chưa đủ. Con muốn mời Ngài vào trong hôn nhân của chúng con để Ngài có thể thêm sức cho tình yêu của chúng con và dẫn dắt chúng con vào kế hoạch Ngài đã dành cho chúng con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon