Sống Hòa Thuận Với Mọi Người

Sống Hòa Thuận Với Mọi Người

Rô-ma 12:18, “Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.”

Một bài học quan trọng mà tôi đã học là “mềm dẻo để không bị gãy đổ.” Kinh Thánh nói, Hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn… Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. (Rô-ma 12:16; 18).

Trước khi tôi để Lời Chúa làm ưu tiên trong đời sống tôi và quyết định sống vâng lời, tôi là kiểu người phải theo cách của tôi thì tôi mới chịu. Tôi đã không thích nghi; tôi muốn mọi người thích nghi với tôi. Tất nhiên, hậu quả là càng thêm gây gỗ và căng thẳng. Giờ tôi đã học để mềm dẻo lại. Trong xác thịt không phải lúc nào cũng dễ để nhượng bộ và làm việc khác với kế hoạch tôi chuẩn bị, nhưng nó dễ hơn là việc buồn bực và thống khổ.

Nếu bạn muốn có bình an trong các mối quan hệ của mình, bạn sẽ cần phải sẵn sàng để mà trở nên linh hoạt. Lúc nào cũng áp đặt cách của mình sẽ chỉ gây tổn thương và làm vấp phạm người xung quanh bạn mà thôi. Nhưng nếu bạn để lời khích lệ của Phao-lô, sống hòa thuận với mọi người, ở trong lòng thì Thánh Linh sẽ đổ đầy các mối quan hệ của bạn bằng sự vui mừng và bình an.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin giúp con mềm dẻo để con không bị gãy đổ. Con muốn sự bình an của Ngài trong các mối quan hệ của con, nên hôm nay con chọn để trở nên linh hoạt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon