Sống Tự Do Khỏi Nợ Nần

Sống Tự Do Khỏi Nợ Nần

Rô-ma 13:8, “Đừng mắc nợ ai gì cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau…”

Điều quan trọng chúng ta cần hiểu là cuộc chiến tài chính là một cuộc chiến thuộc linh thật sự. Kẻ thù cám dỗ chúng ta tiêu xài nhiều hơn khả năng của chúng ta để hắn có thể giữ chúng ta dưới áp lực và phân tâm khỏi đời sống bước đi theo Chúa.

Nhưng chúng ta phải có mục tiêu vui hưởng đời sống mà Chúa Giê-su đã chết để ban cho chúng ta-một đời sống công bình, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. Chúng ta không thể làm việc đó nếu chúng ta chịu áp lực và thất vọng do nợ tiền bạc.

Ta có thể sống tự do khỏi nợ nần bằng cách sử dụng các nguyên tắc Kinh Thánh để quản lý tiền bạc. Chồng tôi, Dave, nói rằng nếu chúng ta học sống trong các giới hạn của chúng ta, thu nhập của chúng ta, rồi Chúa sẽ ban phước chúng ta, các giới hạn của chúng ta sẽ được nới rộng, và chúng ta sẽ có nhiều hơn. Lu-ca 19:17 nói rằng Chúa đẹp lòng khi chúng ta trung tín và đáng tin cậy trong những điều nhỏ bé. Khi chúng ta được như thế, lời Chúa nói Ngài sẽ giao quyền cho chúng ta trên những điều lớn hơn.

Vì thế, bạn đừng rơi vào bẫy; cố sống vượt khả năng tài chính Chúa ban cho bạn. Hãy tránh xa nợ nần bằng cách sống trong các giới hạn của bạn…và sau đó xem Chúa mở rộng chúng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn chiến thắng cuộc chiến thuộc linh về tài chính của con, nên con không muốn sống trong nợ nần. Con sẽ không nhượng bộ sự cám dỗ để tiêu xài những thứ mà con không có. Mà con muốn trung tín với những giới hạn mà Ngài đã bancho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon