Sự Báo Thù Thuộc Về Chúa

Sự Báo Thù Thuộc Về Chúa

Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Rô ma 12:19

Khi một ai đó khiến chúng ta giận dữ, Satan thích thú giữ ta buồn bực. Phản ứng với lòng thương xót và sự tha thứ là việc hoàn toàn trái ngược với những điều mà kẻ thù nghịch muốn chúng ta làm, bởi vì điều đó sẽ đánh bại kế hoạch của nó là giữ bạn buồn bực. Nhưng điều này không đến một cách tự nhiên và không phải lúc nào cũng dễ, nhưng khi chúng ta làm điều mình có thể làm được, Chúa sẽ thực hiện điều chúng ta không thể làm.

Khi một ai đó giận dữ và làm bạn vấp phạm, phản ứng tự nhiên của nhiều người trong chúng ta là trả thù. Nhưng nếu bạn làm như vậy, thì có điều gì ích lợi cho bạn đây? Bạn sẽ chỉ khiến họ giận dữ thêm và lại muốn trả thù bạn mà thôi. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ không có hồi kết!

Nếu chúng ta cứ ở trong sự giận dữ, thì chúng ta là những kẻ ngu dại. Chúng ta phải trao sự giận dữ và những người khiến chúng ta tức giận cho Chúa và để Ngài lo liệu điều đó cho chúng ta…. Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.

Hãy tin cậy Chúa, Ngài sẽ chăm sóc và bảo vệ bạn. Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng khi bạn dâng nó lên cho Chúa, Ngài sẽ dùng nó để làm điều gì đó tốt đẹp trên cuộc đời của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin rằng sự báo thù thuộc về Ngài, việc giận dữ báo trả những gì người khác đã làm cho con không phải là điều Chúa muốn con làm. Con trao dâng sự giận dữ của con lên cho Chúa và tin cậy rằng Ngài sẽ chăm sóc con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon