Sử Dụng Uy Quyền Của Bạn!

Sử Dụng Uy Quyền Của Bạn!

Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các ngươi được. —Lu-ca 10:19

Chúa Giê-su không hứa rằng chúng ta sẽ không đối diện với những hoàn cảnh căng thẳng, áp lực. Trong Giăng 16:33, Ngài phán: …Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian… Nhưng Ngài tiếp tục phán rằng chúng ta hãy cứ vui mừng vì Ngài đã thắng thế gian rồi.

Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta rằng chúng ta không phải bị áp lực giống trong thế gian. Bởi vì Chúa Giê-su đã tước khỏi thế gian quyền gây tổn hại đến chúng ta, chúng ta có thể đối diện những thách thức mà mình phải đối mặt trong cuộc sống với sự điềm tĩnh và dạn dĩ.

Lu-ca 10:19 chép, Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các ngươi được. Tại đây, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng Ngài đã trang bị cho chúng ta để chúng ta thắng hơn thế gian, cũng giống như Ngài đã làm.

Cho dù chúng ta đương đầu với những hoàn cảnh thách thức hay áp lực, những điều không phải lúc nào cũng dễ giải quyết, Chúa Giê-sutrấn an chúng ta rằng không gì có thể đánh bại chúng ta nếu chúng ta giải quyết một cách đúng đắn-đó là theo cách của Ngài. Hãy dùng uy quyền bạn có trong Đấng Christ và vượt qua những chướng ngại!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận lãnh uy quyền và năng quyền Ngài đã ban cho con trong Đấng Christ. Xin hãy chỉ con cách để con bước đi trong uy quyền, vượt qua những trở ngại và thách thức của thế gian giống như Chúa Giê-su đã làm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon