Sự Hoán Đổi Quan Trọng

Sự Hoán Đổi Quan Trọng

Thi Thiên 55:22, “Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA, chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động.”

Dã bao giờ bạn biết là Chúa muốn làm ăn với bạn không? Ngài muốn bạn dâng cho Ngài tất cả lo lắng, nan đề và thất bại của bạn. Đổi lại, Ngài sẽ cho bạn sự bình an và vui mừng của Ngài.

Cháu thật sự muốn chăm sóc chúng ta, nhưng để để Ngài chăm sóc, chúng ta phải chấm dứt cố gắng chăm sóc bản thân và lo lắng về những thứ nhỏ nhặt mà chúng ta không thể kiểm soát. Nhiều người muốn Chúa chăm sóc họ, nhưng họ cứ nằng nặc lo lắng và cố tự mình đoán ra câu trả lời thay vì chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa.

Chúa sẽ ban sự bình an cho chúng ta, nhưng trước tiên chúng ta phải trao cho Ngài các lo lắng của chúng ta. Đúng là làm ăn có hời! Chúng ta trao cho Chúa lo lắng của chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Chúng ta trao cho Ngài tất cả lo lắng và bận tâm của mình, và Ngài ban cho chúng ta sự bảo vệ, vững vàng và vui mừng của Ngài. Đó là phước hạnh và đặc ân kỳ diệu khi được Ngài chăm sóc.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài đã cho con một sự hoán đổi quan trọng. Ngài thừa năng lực hơn con rất nhiều, nên con trao cho Ngài tất cả lo lắng của con và nhận tất cả bình an và vui mừng mà Chúa ban!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon