SỰ KIÊN TRÌ ĐƯỢC THÁNH LINH DẪN DẮT

Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. (1 Cô-rinh-tô 14:15)

Tôi thật sự muốn khích lệ bạn hãy cầu nguyện những lời cầu nguyện kiên trì, bền đỗ bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh-không chỉ những lời cầu nguyện lặp lại không đến từ tấm lòng của bạn, nhưng những lời cầu nguyện không chịu bỏ cuộc. Cũng có khả năng chúng ta sử dụng môi miệng của mình để nói những lời cầu nguyện mà đằng sau đó chẳng có ý nghĩa gì cả, và những lời cầu nguyện đó không gì hơn là những công việc chết. Tôi có thể trích toàn bộ lời cầu nguyện của Chúa Jêsus trong khi tôi đang suy nghĩ về một chuyện khác, và điều đó không chúc tụng Chúa hay lợi ích gì cho tôi cả. Nhưng nếu tôi chân thành và cầu nguyện từ tấm lòng thì Chúa nghe và làm việc vì cớ tôi.

Lời nói cửa miệng chẳng làm được gì cho Chúa hay hoàn thành bất cứ điều gì trong đời sống chúng ta, vì thế ngay cả khi chúng ta cầu nguyện về một chuyện giống nhau hết lần này tới lần khác, chúng ta cần cẩn trọng để không rơi vào sự lặp lại vô nghĩa. Thay vào đó, chúng ta cần để Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong một cách tươi mới, ngay cả khi chúng ta đang nói đến một chủ đề mà chúng ta đã cầu nguyện một thời gian dài. Đôi khi Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta để chúng ta siêng năng và kiên trì về một vấn đề, nhưng có một sự khác biệt giữa sự lặp lại và sự kiên trì được Thánh Linh dẫn dắt.

Những lời được nói ra trong sự cầu nguyện mà không kết nối với lòng là những lời không có năng quyền. Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta nên tập chú và tập trung vào điều chúng ta đang nói. Chúng ta không nên bao giờ chỉ phát ra những điều chúng ta đã học thuộc trong khi lòng chúng ta thì xác cách Chúa. Lời cầu nguyện sốt sắng (chân thành, liên tục) của một người công chính làm cho quyền năng lớn lao có sẵn (xem Gia-cơ 5:16).

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

lời cầu nguyện chân thành của bạn với Chúa có quyền năng và Ngài nghe nó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon