SỰ THÔNG CÔNG: NƠI KÍN NHIỆM

Nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu. (Ê-phê-sô 2:5)

Thông công với Chúa là sự sống của chúng ta. Nó làm mới chúng ta; nó sạc pin của chúng ta, có thể nói như vậy. Chúng ta được làm cho mạnh mẽ qua sự hiệp nhất và thông công với Chúa-đủ mạnh để chống lại những sự tấn công của kẻ thù của linh hồn chúng ta (Ê-phê-sô 6:10-11).

Khi chúng ta thông công với Chúa, chúng ta ở trong một nơi kín nhiệm, tại đó chúng ta được bảo vệ khỏi kẻ thù. Thi Thiên 91:1 nói về nơi này và cho chúng ta biết rằng những ai cư ngụ tại đó sẽ đánh bại mỗi kẻ thù: “Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao. Sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.”

Tôi tin nơi kín nhiệm là sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, thông công với Ngài, chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Satan không biết làm gì với một người tín hữu cứ vững vàng bất kể các hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Đôi khi điều này rất khó thực hiện, nhưng chúng ta nhận cho mình sức mạnh để được vững vàng khi chúng ta có sự tương thông và thông công với Chúa qua Thánh Linh của Ngài.

Sự thông công với Chúa cần thời gian, nhưng đó là thời gian được đầu tư ích lợi. Nó giữ bạn mạnh mẽ để bạn không bị đánh gục với những thử thách bất ngờ. Châm Ngôn 18:14 nói, “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật; Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?” Đừng chờ tới lúc bạn có nan đề thì mới làm cho mình mạnh mẽ; hãy cứ luôn mạnh mẽ mọi lúc!

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Bất kể hiện tại bạn đang đối diện điều gì, qua Đấng Christ bạn có chiến thắng!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon