Tại Sao Đức Chúa Trời Tốt Lành Lại Để Điều Xấu Xảy Ra

Tại Sao Đức Chúa Trời Tốt Lành Lại Để Điều Xấu Xảy Ra

Gia-cơ 1:17, “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

Khi chúng ta trải qua bi kịch kinh khiếp, thì giận Chúa là một phản ứng phổ biến. Người ta thường hỏi, “Nếu Chúa tốt lành, toàn năng, và đầy tình yêu thương đối với chúng ta, tại sao Ngài không chấm dứt điều gây ra đau đớn?”

Đây là nơi satan tìm cách xây dựng một bức tường ngăn cách Chúa và người tổn thương. Nó chộp cơ hội và nói, “Chúa không tốt lành và không thể tin cậy Ngài.” Tuy nhiên, theo Lời Chúa chúng ta biết rằng lẽ thật không ở trong satan-hắn là một kẻ nói dối và cha của những kẻ nói dối.

Hãy đọc Gia-cơ 1:17. Mọi thứ tốt lành đều đến từ Chúa. Chúa là tốt lành, và Ngài không thể khác. Hơn thế nữa, Ngài không thay đổi. Ngài vững vàng, thành tín và kiên định một cách toàn vẹn. Ngài là tốt lành-luôn tốt lành.

Rõ ràng là không phải lúc nào Chúa cũng chấm dứt bi kịch, và thành thật mà nói không phải lúc nào chúng ta cũng biết lý do tại sao điều xấu xảy ra. 1 Cô-rinh-tô 13:12 nói, giờ tôi mới biết được một phần… Chúng ta cần nhớ rằng đức tin sẽ luôn đòi hỏi chúng ta chấp nhận những thắc mắc chưa được giải đáp, và chúng ta phải đến một nơi mà chúng ta thỏa mãn khi biết Đấng biết mọi sự và đặt lòng tin của chúng ta vào Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, có thể không phải lúc nào con cũng hiểu tại sao những điều xấu xảy ra, nhưng con biết Ngài là tốt lành. Khi con không hiểu tại sao, con sẽ tìm sự an ủi trong Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon