Tầm Quan Trọng Của Việc Hoàn Tất

Tầm Quan Trọng Của Việc Hoàn Tất

Con đã tôn vinh Cha trên đất, đã hoàn tất công việc Cha giao cho con làm. —Giăng 17:4

Vài năm trước, tôi đã đọc một câu Kinh Thánh và tôi bật khóc trước mặt Chúa. Trong Giăng 17:4, Con đã tôn vinh Cha trên đất, đã hoàn tất công việc Cha giao cho con làm.” Điều này nói rằng việc đi theo Chúa có nghĩa là hoàn tất công việc Chúa đã kêu gọi chúng ta làm.

Kể từ khi đọc câu này, điều quan trọng với tôi là không chỉ làm điều Chúa đã kêu gọi tôi làm, nhưng hoàn tất điều Chúa đã kêu gọi tôi làm.

Có rất nhiều người bước ra và bắt đầu một hành trình với Chúa, nhưng tôi không nghĩ có nhiều người hoàn tất công việc đó. Sứ đồ Phao-lô đã nói,…và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su…

Tôi quyết chí để hoàn tất sự kêu gọi của Chúa cho tôi và vui hưởng mỗi giây phút của sự kêu gọi đó! Đó cũng là điều mà tôi muốn cho bạn – vui hưởng mỗi ngày trong đời sống bạn và hoàn tất điều Chúa đã kêu gọi bạn thực hiện.

Nhưng phần lớn điều này tuỳ thuộc vào chúng ta. Nó không phụ thuộc hết vào Chúa. Chúa đã làm phần của Ngài và đã ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần trong Đấng Christ. Cứ tiếp tục học hỏi, tăng trưởng và để Thánh Linh Chúa làm việc trong chúng ta là việc tuỳ thuộc vào chúng ta. Hãy dành thời gian để cân nhắc những điều Chúa đã kêu gọi bạn thực hiện và tự hỏi, Hôm nay tôi đang làm gì để hoàn tất cách tốt lành điều Chúa đã đặt trước mặt tôi?

Chúa có những kế hoạch tuyệt vời cho bạn. Hãy nhận lãnh chúng bởi đức tin và đeo đuổi chúng bằng cả tấm lòng của bạn. Ngày hôm nay, tôi muốn bạn cam kết để hoàn tất cách tốt lành. Tôi biết đó là một cam kết mà Chúa sẽ tôn trọng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn có thể nói rằng con đã hoàn tất công việc Ngài dành cho con, như Chúa Giê-su. Cảm ơn Ngài vì làm việc trong con để ban cho con năng quyền và khao khát để sống cho mục đích của Ngài và hoàn tất cuộc chạy của con với sự vui mừng!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon