TÂM TRÍ, Ý CHÍ, TÌNH CẢM

Vì ai biết được tâm trí của Chúa. Ai sẽ cố vấn cho Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa Cứu Thế. (1Cô-rinh-tô 2:16)

Khi chúng ta mời Chúa Jêsus bước vào trong lòng chúng ta, chúng ta trở thành nhà của Thánh Linh. Từ vị trí đó trong lòng chúng ta, tức là phần trung tâm nhất của con người chúng, Thánh Linh bắt đầu công tác thánh hóa trong hồn chúng ta (tâm trí, ý chí và cảm xúc).

Tâm trí chúng ta cho chúng ta biết cái chúng ta suy nghĩ, không phải điều Chúa nghĩ. Thánh Linh đang làm việc trong chúng ta để thay đổi điều đó. Chúng ta phải học cách để suy nghĩ giống như Chúa, cách để trở thành các ống để qua đó Chúa suy nghĩ qua chúng ta. Những suy nghĩ cũ phải được thánh hóa ra khỏi chúng ta, và những suy nghĩ mới-các suy nghĩ từ Chúa-phải trở thành một phần của tư tưởng chúng ta.

Cảm xúc của chúng ta cho chúng ta biết cảm nhận của chúng ta, không phải cảm nhận của Chúa về các hoàn cảnh, con người và những quyết định chúng ta đưa ra. Theo Thi Thiên 7:9, Chúa thử các cảm xúc của chúng ta. Ngài làm việc với chúng ta cho tới khi chúng ta không chỉ cảm động theo cảm xúc của con người mà được cảm động bởi Thánh Linh.

Ý chí của chúng ta cho chúng ta biết điều chúng ta muốn, không phải điều Chúa muốn. Ý chí lấn át cảm xúc và thậm chí lấn át tư tưởng. Chúng ta có thể dùng nó để làm điều đúng dù chúng ta cảm thấy không muốn làm việc đó. Chúng ta có một ý chí tự do, và Chúa sẽ không ép chúng ta làm bất cứ việc gì. Ngài dẫn dắt chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài vào điều Ngài biết sẽ là tốt nhất cho chúng ta, nhưng các quyết định cuối cùng là chúng ta đưa ra. Chúa muốn chúng ta đều đặn đưa ra các quyết định phù hợp với ý muốn của Ngài chứ không phải ý muốn hay ý chí của chúng ta.

Khi những lĩnh vực này-tâm trí, ý chí, cảm xúc-của cuộc đời chúng ta ở dưới quyền làm Chúa của Chúa Jêsus và sự lãnh đạo của Thánh Linh, thì với tư cách là tín hữu chúng ta sẽ càng tăng trưởng.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn có thể quan trị cảm xúc của mình thay vì để nó điều khiển bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon