Tận Dụng Thời Gian

Tận Dụng Thời Gian

Ê-phê-sô 5:15-16, “Vậy anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa.”

Thời gian như gió bay, phải không nào? Mặt khác, trong một số hoàn cảnh, có vẻ thời gian như đang bò. Dù nó có vẻ nhanh hay chậm thế nào đi nữa, thời gian vẫn cứ trôi qua, mỗi người chúng ta chỉ có một lượng thời gian nhất định trên đất này. Khi có điều đó trong đầu rồi, tôi muốn hỏi bạn, bạn làm gì với thời gian của mình?

Thời gian là món quà quý giá từ Chúa! Tôi thấy mỗi ngày cách Ngài sử dụng thời gian của Ngài để dựng nên chúng ta thành người Ngài muốn chúng ta trở thành. Và sau đó, trong lòng thương xót và ân sủng của Ngài, Ngài ban cho chúng ta thời gian để đồng thuận với những gì Ngài đang làm trong đời sống chúng ta để chúng ta kinh nghiệm sự tốt lành của Ngài.

Vậy…hãy hỏi bản thân bạn, Mình có đang đồng thuận với điều Chúa đang làm trong đời sống mình? Hay, mình đang tranh chiến và chiến đấu, cố làm mọi sự theo cách của mình?

Tôi có thể bảo đảm với bạn, nếu bạn đang tranh chiến với Chúa, bạn chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi, nhưng nếu bạn đồng thuận với Ngài, bạn đang sử dụng thời gian của mình cho những điều lớn lao.

Hãy nhớ Chúa đầy ơn. Ngài tận dụng thời gian của Ngài. Có thể chúng ta nghĩ Ngài quá lâu trong khi, trong sự tốt lành của Ngài, Chúa chỉ đang chờ chúng ta khế hiệp với công việc Ngài đang làm trong chúng ta. Ngài sẽ không vội vàng. Ngài kiên nhẫn. Sự tranh chiến của chúng ta chỉ làm chậm sự quá trình mà thôi.

Vậy, có thể đây là thời điểm tốt để thay đổi cái nhìn hướng ngoại của bạn và bắt đầu nhìn về phía trước về một cách làm việc mới…một khải tượng mới cho cuộc sống…một đức tin được đổi mới và tin cậy nơi Đấng đang luôn làm việc trong chúng ta…và luôn vì lợi ích của chúng ta.

Tôi khích lệ bạn tin cậy Chúa và dành thời gian đồng thuận với điều Ngài đang làm trong đời sống bạn. Hãy để Ngài xác định mục đích của bạn. Hãy biết trong lòng bạn rằng Ngài có những kế hoạch lớn lao, Ngài cần bao nhiêu thời gian không quan trọng, Chúa yêu bạn và luôn vì lợi ích tốt nhất của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn lãng phí thời gian của mình chiến đấu với Ngài. Con muốn dành thời gian của con đồng thuận với công việc lớn lao mà Ngài đang hoàn tất trong con. Con cảm tạ Ngài vì khi con bắt đầu lãng phí thời gian, Ngài luôn nhắc con rằng Ngài yêu con và thời điểm của Ngài luôn tốt nhất.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon