Tập Trung Tâm Trí

Tập Trung Tâm Trí

Hãy ham mến các sự ở trên trời (những thứ cao hơn), đừng ham mến các sự ở dưới đất. CÔ-LÔ-SE 3:2

Chúng ta có thể có những suy nghĩ đúng và sai. Những suy nghĩ đúng mang ích lợi, còn những suy nghĩ sai làm hại và cản trở sự tăng trưởng của chúng ta. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể đưa tâm trí mình đi đúng hướng.

Một số người nhìn cuộc sống cách tiêu cực bởi họ đã trải qua những hoàn cảnh bất hạnh trong suốt cuộc đời và không thể tưởng tượng được điều gì tốt hơn. Cũng có một số người coi mọi thứ là tiêu cực chỉ vì tính cách của họ nghiêng về hướng tiêu cực. Dù nguyên nhân là gì, thì cách nhìn tiêu cực khiến một người đau khổ và khó tăng trưởng thuộc linh. Để vui hưởng kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, chúng ta cần thuận ý với Ngài, và Ngài chắc chắn không tiêu cực!

Với sự giúp đỡ của Chúa cùng sự chăm chỉ và quyết tâm của bạn, bạn có thể phá bỏ những lối suy nghĩ tiêu cực và những thói quen cũ đang cố giữ bạn xa cách Chúa. Ma quỷ không muốn bạn bức phá vì nó biết rằng nếu bạn bức phá, bạn sẽ tận hưởng cuộc sống của mình và trở thành nguồn phước cho những người khác. Cuộc đời bạn thay đổi sẽ kéo theo nhiều cuộc đời thay đổi. Nếu bạn đặt tâm trí mình đi đúng hướng, nó sẽ đưa bạn đến gần Chúa hơn và cho phép bạn hoàn thành định mệnh của Chúa.


Hãy mong đợi những điều tốt đẹp xảy ra với bạn và qua bạn!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon