Tha Thứ : Tống Khứ Ma Quỷ Ra Khỏi Đời Sống Bạn

Tha Thứ : Tống Khứ Ma Quỷ Ra Khỏi Đời Sống Bạn

2 Cô-rinh-tô 2:10-11, “Nhưng anh chị em tha thứ ai điều gì, tôi cũng tha thứ và khi tôi đã tha, nếu có điều gì để tha, thì tôi vì anh chị em mà tha trước mặt Chúa Cứu Thế; 11để chúng ta không bị Sa-tan lợi dụng vì chúng ta không lạ gì mưu chước của nó.”

Sự tha thứ giúp ích chúng ta vì Chúa được tự do để làm viêc trong chúng ta. Tôi hạnh phúc hơn và thể chất cảm thấy khỏe hơn khi tôi
không đầy dẫy chất độc không tha thứ. Những căn bệnh nghiêm trọng có thể phát triển do căn thẳng và áp lực mà sự cay đắng, giận giữ và không tha thứ ở trên một người.

Cha không thể tha thứ các tội lỗi chúng ta nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, và chúng ta gặt những gì mình gieo (xem Ma-thi-ơ 6:14-15; Galati 6:7-8). Gieo lòng thương xót, bạn sẽ gặt lòng thương xót; gieo sự xét đoán bạn sẽ gặt sự xét đoán. Bạn cần tha thứ, bởi ân sủng của Chúa trong đời sống bạn, để cánh cửa lòng bạn mở ra với Chúa.

Sự không tha thứ tạo điều kiện cho ma quỷ có chỗ đứng, thứ hắn cần để tạo ra một đồn lũy. Khi hắn có đồn lũy, hắn có thể chặn đứng ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Khi bạn tha thứ, nó ngăn kẻ thù có lợi thế trên bạn và giữ cho sự thông công của bạn với Chúa tự do tuôn chảy.

Bạn có thể có thiến thắng trên kẻ thù qua quyền năng của Thánh Linh khi bạn chọn làm theo Lời Chúa. Vậy hãy làm ơn cho bản thân và nhanh tha thứ.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn cho satan một chỗ đứng hay đồn lũy trong đời sống con. Con không muốn bất cứ thứ gì chen ngang sự thông công của con với Ngài. Con chọn để tha thứ để con có sự thông công tự do với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon