Thách Thức Của Ngày Nào Cho Ngày Đó

Thách Thức Của Ngày Nào Cho Ngày Đó

Giô-suê 1:9, “Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi.”

Tôi cật lực khích lệ bạn đối diện các thách thức của bạn ngày nào cho ngày đó. Nhìn xa quá chúng ta sẽ bị ngợp mà thôi. Việc tin cậy Chúa đòi hỏi chúng ta tin Ngài ban cho chúng ta “bánh mỗi ngày”; có nghĩa, chúng ta nhận những gì mình cần khi ta cần nó và thường không nhận trước.

Đôi khi, những thử thách có vẻ bất năng và choáng ngợp, nhưng Chúa luôn ở với chúng ta. Chúng ta chỉ cần can đảm và nhận sức mạnh Ngài ban. Hãy nhớ rằng Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng để làm điều bạn cần làm hôm nay. Nên điều rất quan trọng là tập trung sống cho hiện tại, hơn là lo lắng về ngày mai.

Nguyên tắc này áp dụng cho nhiều lĩnh vực đời sống-thoát khỏi nợ nần, dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa, giải quyết các nan đề hôn nhân, kỷ luật con cái, đi làm đúng giờ và hoàn thành dự án. Bất cứ điều gì bạn cần làm trong cuộc sống, bạn có thể làm được.

Phi-líp 4:13 nói bạn sẵn sàng cho mọi thứ và sánh kịp mọi thứ vì Chúa ban sức mạnh cho bạn. Không có gì quá sức của bạn khi Ngài ở về phía bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, ngay cả khi các thách thức trước mặt con có vẻ bất năng, con biết con có thể xử lý chúng ngày nào cho ngày đó vì Ngài ở với con. Con nhận sức mạnh của Ngài hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon