THÁI ĐỘ ĐẦU PHỤC

Người nào ngoảnh tai không nghe theo Kinh Luật, lời cầu nguyện của người ấy cũng là sự gớm ghiếc. (Châm Ngôn 28:9)

Câu Kinh Thánh hôm nay nói một điều lạ lùng về những lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta không có thái độ phù hợp với người có thẩm quyền hoặc nếu chúng ta nổi loạn – thì những lời cầu nguyện đó là sự gớm ghiếc cho Chúa.

Chúng ta đơn giản không thể lớn lên hay tăng trưởng mà không có sự sửa trị. Nếu chúng ta nổi loạn với các luật lệ công ty, luật giao thống và với bất cứ hình thứ thẩm quyền nào, thì chúng ta có các nan đề nghiêm trọng về thái độ hơn là chúng ta nghĩ. Nổi loạn là điều chúng ta cần phải siêng năng loại bỏ ra khỏi các thái độ và hành vi của chúng ta! Tại sao? Vì nếu chúng ta không chịu đầu phục thẩm quyền dưới đất; thì chúng ta sẽ không đầu phục thẩm quyền của Chúa. Đó là sự không vâng lời và nó sẽ ngăn chúng ta cầu nguyện hiệu quả.

Chúa đã đặt để tôi trong chức vụ của người khác trong vài năm trước khi Ngài cho phép tôi bắt đầu chức vụ riêng. Tôi đã phải học cách phục dưới thẩm quyền. Điều đó không dễ dàng cho tôi. Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với các quyết định được đưa ra và không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy mình được đối xử công bằng, nhưng một trong các bài họ Chúa dạy tôi là chúng ta chưa sẵn sàng để ở vị trí thẩm quyền cho tới khi chúng ta biết cách phục dưới thẩm quyền.

Có thể bạn muốn tăng lương và thăng chức trong công việc, nhưng bạn thường xuyên đàm tiếu và nói những điều chỉ trích về sếp của bạn. Đây là một hình thức nổi loạn và nó ngăn trở sự tiến bộ của bạn. Hãy có thái độ đầu phục và bạn sẽ thấy nhiều sự đáp lời hơn cho sự cầu nguyện và bạn nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Mọi điều bạn được bảo làm trong cuộc sống có thể không công bằng, nhưng cuối cùng Chúa sẽ đem đến công lý.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon