THÁNH LINH CỦA SỰ NÀI XIN

Ta sẽ đổ Thần Ta xuống nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, ban cho chúng tấm lòng đau thương khẩn cầu… (Xa-cha-ri 12:10)

Theo như câu Kinh Thánh hôm nay, Thánh Linh là Thánh Linh của sự nài xin, có nghĩa Ngài là Thánh Linh của sự cầu nguyện. Thánh Linh ban cho chúng ta ước ao để cầu nguyện; đó là một trong những cách Ngài phán với chúng ta. Có thể chúng ta không nhận ra Ngài thường dẫn dắt chúng ta cầu nguyện như thế nào và có thể chúng ta nghĩ chúng ta chợt được nhắc nhở về một người hay hoàn cảnh nhất định nào đó trong tâm trí mà thôi. Học để nhận biết thời điểm Chúa đang bảo chúng ta cầu nguyện thường cần thời gian và là một bài học mà chắc chắn tôi đã phải họ qua sự thực hành.

Vào một ngày thú hai, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về một mục sư mà tôi biết. Trong ba ngày tiếp theo, ông liên tục được gợi nhớ trong tâm trí tôi. Vào thứ tư, tôi đã thấy thư ký của ông khi tôi đi tới một cuộc hẹn tại công ty và tôi lập tức hỏi cô tình hình của ông. Tôi phát hiện ông mục sư đó đã đổ bệnh tuần đố và thêm nữa là ông vừa biết là cha ông được chẩn đoán ung thư, nó đang di căn khắp cơ thể của ông.

Tôi nhanh chóng nhận ra tại sao ông mục sư này đã ở trong lòng tôi rất nhiều trong tuần đó. Tôi phải thừa nhận tôi đã không cầu nguyện cho ông; tôi chỉ nghĩ về ông ấy. Tất nhiên, tôi rất tiếc vì đã nhỡ đi sự dẫn dắt của Thánh Linh, nhưng tôi chắc chắn Chúa đã dùng người khác để cầu nguyện và giúp đỡ ông trong lúc tôi đang học bài học quan trọng này về việc nghe tiếng của Ngài.

Khi những điều như thế xảy ra với chúng ta, chúng ta đừng cảm thấy bị định tội; đơn giản là chúng ta phải học. Thánh Linh của sự khẩn cầu sống trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta và phán với chúng ta. Chúng ta cần tiếp tục tăng trưởng trong sự nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài để chúng ta có thể cầu nguyện cho những người khác khi Ngài bảo chúng ta cầu nguyện và xem Chúa làm những điều vĩ đại trong cuộc đời của họ.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Tốt hơn là cầu nguyện cho ai đó hơn là chỉ nghĩ về họ mà thôi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon