THÁNH LINH LÀ ĐẤNG DỊU DÀNG

Nhờ thế các phước hạnh dành cho Áp-ra-ham có thể đến với muôn dân trong Chúa Jêsus Christ, để bởi đức tin chúng ta có thể nhận được Ðức Thánh Linh như đã hứa. (Galati 3:14)

Trong sách này, tôi đã viết nhiều về Thánh Linh và sự đầy dẫy Thánh Linh và tôi muốn chắc chắn là bạn có cơ hội để biết Thánh Linh theo cách này khi bạn đi qua các trang sách này.

Thánh Linh là Đấng dịu dàng. Ngài sẽ không tự ép mình vào cuộc đời bạn trong sự đầy trọn của Ngài mà không được mời. Ngài sẽ đổ đầy bạn, nhưng chỉ khi bạn xin Ngài đổ đầy mà thôi. Trong Lu-ca 11:13, Chúa Jêsus hứa Chúa sẽ ban Thánh Linh cho người nào xin Ngài. Và Gia-cơ 4:2 nói cho chúng ta biết rằng lý do chúng ta không có những điều nhất định là vì chúng ta không xin.

Tôi khích lệ bạn hãy dạn dĩ đến trước mặt Chúa và hàng ngày cầu xin Ngài đổ đầy bạn bằng Thánh Linh. Hãy cầu xin và mong đợi nhận lãnh. Đừng có dao động hay cho phép nghi ngờ đầy dẫy lòng bạn nhưng hãy cầu xin trong đức tin. Hãy tin là bạn nhận lãnh và cảm tạ Chúa vì Ngài sống trong bạn. Chúa không phải là con người để mà nói dối (xem Dân Số 23:19). Ngài là thành tín để làm thành Lời của Ngài bất cứ khi nào ai đó bước ra trên Lời Chúa bởi đức tin, vì thế hãy cầu xin và nhận lãnh để sự vui mừng của bạn được trọn vẹn (xem Giăng 16:24).

Câu Kinh Thánh hôm nay nói rằng chúng ta nhận lời hứa về Thánh Linh qua đức tin. Không thể ép ai nhận quà cả; chúng phải được người cho tặng và người được cho phải nhận. Chúa ban Thánh Linh của Ngài vì thế tất cả những gì bạn cần làm là thư giãn và nhận bởi đức tin.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Đừng bao giờ ngại ngùng về việc cầu xin và tiếp tục cầu xin Chúa đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon