THÁNH LINH YÊU THƯƠNG

Chưa ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ; nhưng nếu chúng ta yêu nhau, Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. (1 Giăng 4:12)

Chúng ta không thể cho đi điều chúng ta không có. Cố yêu người khác là vô dụng nếu chúng ta chưa bao giờ nhận tình yêu thương của Chúa cho bản thân mình. Chúng ta nên yêu bản thân theo một cách quân bình, không phải theo cách ích kỷ, tập chú vào bản thân. Tôi dạy chúng ta nên yêu bản thân mình chứ không dạy chỉ yêu bản thân mình.

Để yên bản thân, đơn giản bạn cần tin vào tình yêu Chúa dành cho bạn; biết rằng tình yêu đó là đời đời, bất biến và vô điều kiện. Hãy để tình yêu của Ngài khẳng định bạn và làm cho bản cảm thấy an ninh, nhưng đừng bắt đầu nghĩ về bản thân cao quá lẽ (xem Rô-ma 12:3). Yêu bản thân không có nghĩa chúng ta yêu tất cả hành vi của mình; nó có nghĩa chúng ta yêu và chấp nhận con người độc đáo mà Chúa đã tạo dựng chúng ta để trở thành.

Tôi tin việc yêu bản thân một cách quân bình là yếu tố chuẩn bị chúng ta để chúng ta để tình yêu tuôn đổ đến với người khác. Nếu không nhận tình yêu thương của Chúa cho bản thân chúng ta một cách lành mạnh, phù hợp thì chúng ta có thể có cảm giác mến mộ hay tôn trọng người khác, kiểu tình yêu nhân văn; nhưng chắc chắn chúng ta không thể yêu con người một cách vô điều kiện trừ khi chính Chúa cảm động và khơi gợi tình yêu thương đó.

Thánh Linh thánh hóa lòng chúng ta để chúng ta có thể để tình yêu thương chân thành của Chúa tuôn đổ qua chúng ta (xem 1 Phi-e-rơ 1:22) đến với người khác. Đây là một phần của việc đầy dẫy Thánh Linh.

Chúa muốn chúng ta thể hiện tình yêu thường với người khác. Khi chúng ta nghĩ về những người khác và cách chúng ta có thể chúc phước cho họ, chúng ta giữ mình đầy dẫy Thánh Linh, Ngài là Thánh Linh của Tình Yêu Thương.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn có điều tuyệt vời để ban cho thế giới hôm nay – đó là tình yêu thương của Chúa ở trong bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon