Thay Đổi Cách Suy Nghĩ

Thay Đổi Cách Suy Nghĩ

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. —Rô-ma 12:2

Vạn đã bao giờ nghe câu nói, “Lãng phí tâm trí là một điều kinh khủng”? Tâm trí chúng ta có khả năng lớn để mang lại ích lợi, để học hỏi, để sáng tạo, suy nghĩ và phát triển, và khi ta không sử dụng tiềm năng tối đa của nó thì thật là một bi kịch.

Trong cuộc đời tôi đã có lúc tôi cho phép quá nhiều suy nghĩ nguy hại bước vào tâm trí tôi – những suy nghĩ tiêu cực, gây thống khổ, mang lại mặc cảm tội lỗi, những suy nghĩ không tha thứ, gây xấu hổ và đem đến sư kiện cáo. Nan đề là tôi đã không biết cách kiểm soát các suy nghĩ của mình hoặc chọn tập chú và tin vào suy nghĩ nào.

Tôi đã không nhận ra rằng nếu tôi suy nghĩ một điều gì đó sai trật, tôi có sức mạnh để dừng suy nghĩ đó. Không ai nói cho tôi biết tôi có thể chọn suy nghĩ về điều nào. Có ai nói cho bạn biết chưa? Nếu chưa, thì tôi ở đây hôm nay để nói cho bạn biết rằng bạn không cần phải để các suy nghĩ của bạn kiểm soát bạn. Bạn có thể chọn để nghĩ và tập trung vào các suy nghĩ của Chúa.

Rô-ma 12:2 nói hãy để Chúa biến hóa anh chị em…bởi sự đổi mới tâm trí. Chúa muốn giúp bạn chiến thắng cuộc chiến trong tâm trí của mình. Nhưng trên bình diện thực tiễn thì việc đó trông thế nào?

Đây là điều hiệu quả cho tôi vô số lần và tôi biết nó cũng sẽ hiệu quả cho bạn: Lần tới bạn vật lộn trong tâm trí của mình, tôi muốn bạn dừng lại và tìm một điều cụ thể để dâng Chúa sự cảm tạ. Hãy nói cho Ngài biết bạn rất biết ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài và tất cả những cách rời rộng mà Ngài đã ban phước cho đời sống của bạn.

Khi bạn sốt sắng để làm điều này, bạn sẽ thấy đời sống của mình bắt đầu thay đổi và mọi sự sẽ càng trở nên tốt hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tôi muốn kinh nghiệm quyền năng của Ngài trong đời sống tư tưởng của con. Con chọn để tập trung vào sự tốt lành và tình yêu của Ngài dành cho con. Dù suy nghĩ tiêu cực nào đến với con đi nữa, con biết rằng Ngài lớn lao và tốt hơn rất nhiều.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon