Thay Đổi Là Một Điều Tốt

Thay Đổi Là Một Điều Tốt

Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh. 2 CÔ-RINH-TÔ 3:18

Tôi muốn tăng trưởng và nhìn thấy sự thay đổi, và tôi chắc rằng bạn cũng muốn như vậy. Tôi muốn thấy những thay đổi trong hành vi của mình. Tôi muốn thấy sự tiến bộ thường xuyên. Ví dụ, tôi muốn ổn định hơn; tôi muốn bước đi trong một mức độ lớn hơn của tình yêu thương và tất cả các bông trái khác của Thánh Linh. Tôi muốn tử tế và đối tốt với người khác, ngay cả khi tôi không ổn hoặc có một ngày không tốt. Ngay cả khi mọi thứ đang chống lại tôi và không diễn ra theo cách tôi muốn, nhưng tôi vẫn muốn thể hiện tính cách của Chúa Giê-su Christ.

Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta, chúng ta có thể vui vẻ, tử tế và tốt bụng, ngay cả khi mọi việc không theo ý mình. Chúng ta có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn, dường như mọi thứ đang âm mưu chống lại chúng ta khiến chúng ta mất kiên nhẫn, tức giận và khó chịu.

Bí quyết của tôi là cuối cùng tôi học được rằng Chúa thay đổi tôi bởi ân điển của Ngài, chứ không phải bởi những nỗ lực của bản thân tôi. Tôi đã trải qua nhiều năm vật lộn với chính mình trước khi khám phá ra quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi tôi từ bên trong—từng chút một.


Đây là cách Chúa thay đổi chúng ta: Ngài tỏ cho chúng ta điều gì đó và sau đó đợi cho đến khi chúng ta quyết định tin cậy Ngài trước khi Ngài thay thế đặc tính của Ngài trong lĩnh vực đó của đời sống chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon