Thói Quen Cầu Nguyện

Thói Quen Cầu Nguyện

Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ . . . CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 3:1

Nhiều người cảm thấy tội lỗi một cách mơ hồ về đời sống cầu nguyện của họ bởi vì họ so sánh với người khác. Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và muốn mỗi người có đời sống cầu nguyện riêng. Đời sống cầu nguyện của bạn không nhất thiết phải giống với bất cứ ai.

Vâng, có những nguyên tắc cầu nguyện đã được kiểm chứng mà bạn có thể làm theo. Như chúng ta thấy trong Công vụ các sứ đồ 3:1, các môn đồ đầu tiên dành ra những giờ nhất định trong ngày để đi đến nơi được chỉ định để cầu nguyện. Đó là một kỷ luật tốt, nhưng đó phải là khởi đầu của việc học cầu nguyện chứ không phải là kết thúc. Chúng ta có thể kỷ luật bản thân để thiết lập một thời khóa biểu cầu nguyện phù hợp với cá nhân mình, nhưng chúng ta cũng có thể học cách cầu nguyện không thôi. Nó có nghĩa là cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, với mọi hình thức cầu nguyện. Tôi thích nói, “Hãy cầu nguyện theo cách của bạn suốt ngày.” Hãy để lời cầu nguyện giống như hơi thở, thật dễ dàng và không cần nỗ lực.

Chúng ta không bao giờ phải “chờ” để cầu nguyện. Mỗi khi bạn thấy một nhu cầu hoặc nghĩ về bất cứ điều gì mà bạn cần giúp đỡ, hãy cầu nguyện ngay lập tức! Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, và vì Chúa ở khắp mọi nơi nên chúng ta có thể nói chuyện với Ngài mọi lúc.


Chúa muốn cầu nguyện trở thành một phần hàng ngày, đều đặn trong cuộc sống của chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon