THÔNG CÔNG VỚI CHÚA

Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. (1Giăng 1:3)

Chúa muốn thông công với chúng ta. Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Giăng viết về sự thông công với Cha và Con, và trong 2 Cô-rinh-tô 13:14, Phao-lô viết về sự thông công hay tương thông với Thánh Linh. Sự tương thông với Thánh Linh mô tả mối quan hệ của chúng ta với các tín hữu khác và với chính Đức Thánh Linh. Vì Thánh Linh sống bên trong chúng ta, chúng ta không cần phải đi thật xa để có sự thông công hay tương thông với Ngài.

Có lẽ một sự song song tốt có thể dùng để mô tả mối quan hệ là hai người sống với nhau, vợ chồng chẳng hạn. Tôi sống trong một căn nhà với Dave, chồng tôi, và chúng tôi rất gần gũi. Chúng tôi cùng làm việc và phần lớn những việc khác cũng làm cùng nhau. Có những lúc anh đi chơi gôn, nhưng chúng ta liên lạc gần gũi với nhau qua điện thoại. Anh ấy xem thể thao trên TV và dù tôi không thật sự quan tâm tới chúng lắm, tôi vẫn ở trong nhà. Dave và tôi dùng cơm chung với nhau, ngủ cùng nhau và dùng chung phòng tắm vào các buổi sáng khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày. Chúng tôi dành nhiều thì giờ ở trong sự hiện diện của nhau. Không phải lúc nào chúng tôi cũng nói chuyện, nhưng chúng tôi luôn nhận thức về nhau. Trong lúc chúng tôi có những lúc yên tĩnh, chúng tôi cũng truyền thông rất nhiều. Tôi nói với Dave về những việc quan trọng với tôi và những điều không quan trọng. Anh ấy cũng làm thế với tôi. Giữa hai chúng tôi khi một người nói thì một người nghe.

Hình thức đơn giản nhất của sự thông công đó là có mặt nhau, nói chuyện và lắng nghe nhau. Thánh Linh ở với chúng ta mọi lúc. Ngài sống trong chúng ta và không bao giờ xa cách chúng ta. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài và Ngài sẽ lắng nghe. Và Ngài sẽ nói với chúng ta vì thế chúng ta cần lắng nghe Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy học trở nên thoải mái với Chúa. Hãy đối xử với Ngài như một vị khách cao quý trong nhà bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon