Thực Hành Sự Cảm Tạ

Thực Hành Sự Cảm Tạ

Thi Thiên 34:1, “Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, miệng tôi hằng ca ngợi Ngài.”

Tất cả chúng ta biết rằng mình nên biết ơn vì nhiều phước hạnh chúng ta có. Trong Lời Ngài Chúa bảo chúng ta phải cảm tạ, và từ kinh nghiệm chúng ta biết rằng khi ta bắt đầu nghiêm túc ngợi khen Chúa, thì những gánh nặng và nan đề trên đôi vai của chúng ta càng nhẹ vơi.

Đa-vít nói, “Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả.” (Thi Thiên 34:1, 19).

Đó là quyền năng của sự cảm tạ. Nó không chỉ giải phóng chúng ta, nhưng khi chúng ta dừng lại để cảm tạ Chúa vì các phước hạnh chúng ta vui hưởng trong đời sống của mình, thật sự thì chúng ta bắt đầu tìm thấy nhiều phước hạnh hơn-và càng cảm tạ nhiều hơn!

Tôi khích lệ bạn dành thời gian thực hành cảm tạ. Có rất nhiều điều để chúng ta biết ơn, và chúng ta cần tập trung vào nó-mỗi một ngày. Hãy nhớ sự khuyên nhủ của tác giả Thi Thiên, Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. (Thi Thiên 100:4).

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa yêu ơi, quyền năng của sự cảm tạ thật sự phi thường. Cảm ơn Ngài ban phước cho con hàng ngày và làm việc trong đời sống con. Con biết không có Ngài thì con chẳng có gì, nên con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành mà Ngài đã bày tỏ cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon