Tiết Độ Áp Dụng Trong Mọi Lãnh Vực

Tiết Độ Áp Dụng Trong Mọi Lãnh Vực

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, . .nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ngự ở trong các ngươi. —Giăng 14:16,17

Có những thông điệp nhất định trong Kinh Thánh áp dụng cho mọi lãnh vực-sự tiết độ là một trong số đó. Dù ta có bất kỳ nan đề gì trong đời sống đi chăng nữa, thì sự tiết độ đóng vai trò trong mọi lĩnh vực. Nếu chúng ta không kỷ luật bản thân, cảm xúc sẽ cai trị chúng ta và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khốn khổ.

Thực hành sự tiết độ nghĩa là chúng ta sống một cách điều độ, tiết chế. Mọi lĩnh vực đời sống đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định đúng đắn và cần có sự kỷ luật để khiến nó xảy ra. Rất nhiều nan đề trong cuộc sống của chúng ta là kết quả trực tiếp của việc thiếu kỷ luật. Nợ nần tiền bạc xảy ra vì chúng ta không biết kiểm soát thói quen chi tiêu của mình, sức khỏe ốm yếu là vì chúng ta không thể kiểm soát thói quen ăn uống.

Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh tưởng chừng lấn át và không thể thoát ra được, thì bạn đang cần có sự kỷ luật và tiết độ. Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để sống trong chúng ta và giúp đỡ chúng ta.

Nếu bạn được tái sanh, bạn có Thánh Linh của Đấng Christ ở trong bạn-hoàn thiện bông trái tiết độ. Có thể chưa kiện toàn, nhưng hãy biết là có bông trái tiết độ ở đó. Bạn có yếu tố cần. Hãy đưa ra quyết định để kiện toàn sự tiết độ qua mối quan hệ của bạn với Đức Thánh Linh.


Cầu nguyện để bắt đầu

Tạ ơn Chúa vì đã ban cho con bông trái sự kỷ luật và tiết độ. Bởi quyền năng của Thánh Linh ở trong con, con sẽ làm mọi điều Chúa bảo con làm và không bị điều khiển bởi cảm xúc của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon