TÌM KIẾM CÁC ÂN TỨ THÁNH LINH

Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. (1Cô-rinh-tô 12:4)

Các ân tứ của Thánh Linh có thể khó để giải thích vì chúng vận hành trong lĩnh vực tâm linh. Trong những bài tĩnh nguyện mấy ngày qua, tôi hy vọng và tôi cầu nguyện tôi đã mô tả đầy đủ các ân tứ đó và sự vận hành căn bản của chúng. Còn nhiều điều phải nói về chủ đề các ân tứ thuộc linh và tôi khích lệ bạn hãy đọc những cách sách tốt chuyên nói về chủ đề các ân tứ của Thánh Linh.

Khi chúng ta hoạt động trong lĩnh vực siêu nhiên, chúng ta cần cẩn trọng nhưng không cần sợ hãi. Satan đưa ra nhiều sự bóp méo về các ân tứ thật của Chúa, nhưng chúng ta có thể giữ mình đi đúng đường qua sự cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật từ Lời Chúa.

Tôi cũng khích lệ bạn hãy bắt đầu cầu nguyện về các ân tứ của Thánh Linh. Hãy xin Chúa dùng bạn trong các ân tứ đó và để chúng tuôn đổ qua ban khi Ngài thấy phù hợp. Đừng tìm kiếm các ân tứ thu hút bạn nhiều nhất và bạn thất lý thú nhất, nhưng hãy tìm các ân tứ Chúa dành cho bạn.

Hãy để các ân tứ của Thánh Linh làm việc qua chúng ta giúp đỡ chúng ta trong đời sống mỗi ngày và bày tỏ cho người không tin quyền năng và sự tốt lành của Đấng Christ, Đấng cư ngụ trong chúng ta. Khi các ân tứ của Thánh Linh hoạt động trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phản ánh vinh quang của ân sủng của Chúa mà được ban trên chúng ta cho người khác xem thấy, những người thật sự cần đặt sự tin cậy nơi Chúa Jêsus.

Hãy khao khát vận hành trong các ân tứ của Thánh Linh vì sự gây dựng bản thân bạn và lợi ích của người khác. Khi bạn tìm kiếm các ân tứ, thì đặc biệt đừng quên bước đi trong tình yêu thương vì tình yêu thương là ân tứ lớn nhất trong tất cả các ân tứ.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : 

Các ân tứ của Thánh Linh phải là một phần thông thường của đời sống hàng ngày của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon