Tin Cậy Đúng Chỗ

Tin Cậy Đúng Chỗ

Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. THI THIÊN 20:7

Có nhiều khía cạnh của đức tin. Tuy nhiên, khía cạnh rực rỡ nhất là sự tin cậy! Chúng ta có lòng tin, và chúng ta tự quyết định sẽ làm gì với nó. Chúng ta quyết định đặt nó vào ai hoặc vào điều gì.

Bạn đã đặt sự tin cậy của mình ở đâu? Bạn có tin vào công việc, ông chủ, tài khoản ngân hàng hoặc bạn bè của bạn không? Có lẽ bạn đặt sự tin cậy vào chính bản thân mình, thành tích trong quá khứ, trình độ học vấn, tài năng thiên bẩm hoặc của cải. Tất cả những điều này chỉ là tạm thời, dễ thay đổi. Chỉ có Chúa là không thay đổi. Một mình Ngài là Vầng Đá không lay chuyển.

Là con của Chúa, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta khỏi những khó khăn hiện tại, như Ngài đã giải cứu chúng ta trong quá khứ. Sau đó, chúng ta có thể đặt sự tin cậy của mình đúng chỗ, chỉ nơi một mình Đức Chúa Trời.

Sự tin cậy không phiền lụy, vì nó bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Nó không gây bối rối, vì nó không dựa vào sự hiểu biết của bản thân. Nó không từ bỏ hay hoảng sợ. Sự tin cậy tin rằng Chúa là Đấng tốt lành và Ngài khiến mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho chúng ta.


Hãy chọn tin cậy Chúa. Điều này mang lại lợi ích tuyệt vời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon