Tin Như Con Trẻ

Tin Như Con Trẻ

. . . Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy [tin tưởng, hèn mọn, yêu thương, tha thứ], sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. MA-THI-Ơ 18:4

Trẻ con tin những gì chúng được chỉ bảo. Có người nói trẻ con cả tin, nhưng trẻ con không cả tin; chúng tin tưởng. Bản chất của một đứa trẻ là tin tưởng trừ khi nó đã trải qua một điều gì đó dạy nó khác hơn. Và một điều nữa mà tất cả chúng ta đều biết về trẻ con là chúng có thể thích bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen. Chúng thậm chí có thể biến công việc thành một trò chơi!

Cha thiên thượng của chúng ta mong muốn chúng ta đến với Ngài như con cái. Ngài muốn chúng ta biết rằng chúng ta là những đứa con nhỏ quý báu của Ngài và đặt đức tin hoàn toàn rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Chúa muốn chúng ta nắm tay Ngài và dựa vào Ngài, liên tục cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Mọi điều Chúa kêu gọi chúng ta làm, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngài sẵn sàng, chờ đợi, và luôn sẵn lòng. Chúng ta có thể khiêm nhường như trẻ con—chân thành, khiêm tốn, lương thiện, cởi mở—biết rằng nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm gì được.

Là con của Chúa, chúng ta không được định để sống trong bất cứ hình thức nô lệ nào. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do vinh quang và tự do—vui hưởng tất cả những điều Chúa ban cho chúng ta trong Đấng Christ. Ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống, và mục tiêu của chúng ta là tận hưởng nó.


Hãy tìm cách trở nên và duy trì như con trẻ với tất cả sự đơn sơ. Điều này sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn theo cách tuyệt vời nhất.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon