TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Tôi dạy và truyền giảng không phải bằng lời thuyết phục khôn khéo nhưng do sự thể hiện Đức Thánh Linh và quyền năng. Vì thế, đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Chúa. (1Cô-rinh-tô 2:4-5)

Giáo dục là quan trọng, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng sự khôn ngoan của Chúa là tốt và giá trị hơn giáo dục thế gian và triết học của con người. Sứ đồ Phao-lô là người có học thức cao, nhưng đã nói chắc chắn rằng chính quyền năng của Chúa làm cho sự giảng luận của ông có giá trị, không phải học thức của ông.

Tôi biết rất nhiều người tốt nghiệp đại học với sự hãnh diện và bằng cấp như khó tìm việc. Tôi cũng biết những người đã không có cơ hội học đại học, nhưng họ phụ thuộc vào Chúa để Ngài ban cho họ ân huệ và kết cuộc họ có những công việc tuyệt vời. Sự tin cậy của bạn ở đâu? Nó ở trong Chúa hay trong cái bạn biết? Bất kể chúng ta biết cái gì hay chúng ta biết ai, sự tin cậy của chúng ta chỉ nên ở trong Đấng Christ và quyền năng của Ngài mà thôi.

Phao-lô đã đề cập trong 1 Cô-rinh-tô 1:21 rằng thế gian với tất cả sự khôn ngoan và triết lý của con người đã không biết Chúa, nhưng Ngài đã chọn bày tỏ chính Ngài và cứu nhân loại qua sự giảng luận mà người ta cho là dại dột. Đáng buồn thay, chúng ta thấy một số người càng học thức cao thì họ càng khó có đức tin đơn sơ, giống con trẻ. Quá nhiều tri thức ở cái đầu và lý luận thực ra có thể tác dụng ngược nếu chúng ta không cẩn trọng, vì chúng ta chỉ có thể biết Chúa chỉ bởi Thánh Linh và tấm lòng mà thôi, không phải qua não. Hãy chắc chắn bạn để đức tin của mình tin vào quyền năng của Chúa, chứ không tin vào triết lý của con người để giúp đỡ bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Quyền năng của Chúa có thể thắng hơn bất cứ trở ngại nào bạn đối diện trong cuộc sống.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon