Tình yêu thể hiện sự tôn trọng

Tình yêu thể hiện sự tôn trọng

Hãy cho mọi người biết đức hòa nhã của anh chị em, Chúa gần đến rồi PHILIP 4: 5

Tình yêu là một hành động hào phóng, vị tha. Một người ích kỷ muốn mọi người phải như mình và thích bất cứ điều gì mình thích, nhưng tình yêu thương tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Tôn trọng quyền cá nhân là rất quan trọng. Nếu Chúa muốn tất cả chúng ta đều giống nhau, thì Ngài đã không cho mỗi người chúng ta một bộ dấu vân tay khác nhau. Tôi nghĩ rằng chỉ có một thực tế chứng minh rằng chúng ta được tạo ra bình đẳng, nhưng khác nhau. Tất cả chúng ta đều có dấu vân tay, nhưng tất cả chúng đều khác nhau!
Tất cả chúng ta đều có những khả năng khác nhau, những điều thích và không thích khác nhau, những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống, những động lực khác nhau, và danh sách này cứ lặp đi lặp lại. Chúng tôi trông khác nhau, chúng tôi có đủ kích cỡ và hình dạng, và mỗi chúng tôi là duy nhất.

Tình yêu tôn trọng giải phóng người khác trở thành con người mà họ được tạo ra để trở thành. Tự do là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao tặng. Đó là điều mà Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta, và là điều mà tình yêu cho phép chúng ta trao ban cho người khác.

Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là vô điều kiện, và chúng ta cũng nên học cách yêu thương người khác như vậy. Hãy quảng đại với lòng thương xót và luôn tin vào điều tốt nhất.


Tình yêu thương vô điều kiện yêu thương những người ích kỷ một cách vị tha, rộng lượng cho những người keo kiệt và liên tục ban phước cho những người không biết ơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon