TÔN TRỌNG TIẾNG CHÚA HƠN MỌI THỨ KHÁC

Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. (Giê-rê-mi 17:7)

Một thái độ mà chào đón sự hiện diện của Chúa vào đời sống của chúng ta là thái độ tôn trọng Ngài trên mọi người và mọi thứ khác. Thái độ của chúng ta cần phải nói, “Chúa ơi, bất kể ai nói với con điều gì, bất kể con nghĩ gì về mình, bất kể kế hoạch của riêng con là gì, nếu con nghe rõ Ngài nói điều gì đó và con biết đó là Ngài, con sẽ tôn trọng Ngài-và tôn trọng điều Ngài nói-trên mọi sự khác.”

Đôi khi chúng ta cân nhắc nhiều hơn điều con người nói với chúng ta hơn là cân nhắc điều Chúa nói. Nếu chúng ta siêng năng cầu nguyện và nghe từ Chúa, và sau bắt đầu hỏi những người xung quanh chúng ta họ suy nghĩ điều gì là chúng ta tôn trọng các quan điểm con người của họ trên các quan điểm của Chúa. Thái độ như thế sẽ ngăn trở chúng ta có khả năng liên tục nghe tiếng Chúa. Nếu chúng ta muốn phát triển khả năng để nghe từ Chúa và được dẫn dắt với Thánh Linh như một lối sống thì chúng ta phải chấm dứt lắng nghe rất nhiều quan điểm từ rất nhiều người và bắt đầu tin cậy sự khôn ngoan Chúa đặt vào lòng chúng ta. Có thời điểm cần nhận sự tư vấn tốt, nhưng nếu chúng ta cứ cần sự ủng hộ của con người thì việc đó sẽ giữ chúng ta ở ngoài ý muốn của Chúa.

Ma quỷ muốn chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nghe từ Chúa, nhưng Lời Chúa nói điều đó không đúng. Thánh Linh cư ngụ bên trong chúng ta vì Chúa muốn chúng ta được dẫn dắt bởi Thánh Linh một cách riêng tư và để tự chúng ta nghe tiếng của Ngài khi Ngài dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta.

Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa nói chúng ta sẽ được phước khi chúng ta ngửa trông Ngài. Theo Giê-rê-mi 17:5-6 thì các hậu quả nghiêm trọng đến trên người nào tin cậy vào sự mỏng manh của con người, nhưng ai tin cậy và tôn trọng Chúa thì được ban phước. Những điều tốt đẹp xảy ra nếu chúng ta lắng nghe Chúa. Ngài muốn là sức mạnh của chúng ta và chúng ta phải tôn trong Lời Ngài trên mọi thứ khác.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy nghe điều người khác nói, còn khi Chúa nói thì hãy LẮNG NGHE.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon