Tốt hơn tự tin

Tốt hơn tự tin

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi. Philíp 4:13

Sự tự tin thường được gọi là “sự tự tin” bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta cần cảm thấy hài lòng về bản thân nếu muốn đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chúng tôi đã được dạy rằng tất cả mọi người đều có nhu cầu cơ bản là tin vào chính mình. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật hoàn toàn.

Hơn cả việc tin vào chính mình—chúng ta cần tin vào Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Chúng ta không thể thực sự đánh giá cao bản thân nếu không có Ngài. Chúng ta có thể làm những điều kỳ diệu, nhưng chỉ qua Đấng Christ!

Nếu chúng ta tin vào giả định sai lầm về “sự tự tin”, chúng ta sẽ tạo ra nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta sẽ sống trong sợ hãi và bất an, và chúng ta sẽ hài lòng với ít hơn tiềm năng trọn vẹn của mình trong Đấng Ky Tô.

Đừng lo lắng về bản thân, điểm yếu hay điểm mạnh của bạn. Hãy tập trung hoàn toàn vào Chúa. Nếu bạn yếu đuối, Ngài có thể củng cố bạn. Nếu bạn có bất kỳ sức mạnh nào, đó là vì Ngài đã ban nó cho bạn. Dù bằng cách nào, hãy tập trung vào Chúa và đặt niềm tin của bạn vào Ngài.


Chúng ta không cần sự tự tin; chúng ta cần sự tự tin của Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon