ÂN TỨ CHỮA LÀNH

…Người khác nữa được ân tứ chữa bệnh cũng do một Thánh Linh. (1Cô-rinh-tô 12:9)

Ân tứ chữa lành làm việc cùng với ân tứ đức tin. Dù tất cả các tín hữu được khích lệ cầu nguyện cho người bệnh và thấy họ được phục hồi (xem Mác 16:17-18), Thánh Linh phân phát các ân tứ chữa lành phi thường cho một số người, như Ngài ban các ân tứ thuộc linh khác cho những người nhất định.

Trong các hội nghị của chúng tôi, chúng tôi thường cầu nguyện cho người ta và thấy nhiều phép lạ kỳ diệu. Chúng tôi đã nhận khối lượng lớn những lời làm chứng và tin tức về những sự chữa lành thuộc thể đã được xác chứng qua nhiều năm. Tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin trong các hội nghị và trên các chương trình phát sóng của chúng tôi và bởi đức tin tôi tin rằng Chúa đang hành động.

Khi một người nhận sự chữa lành qua một ân tứ thuộc linh, sự chữa lành đó có thể không thấy rõ liền. Sự chữa lành đôi khi là một quá trình giống như tác dụng của thuốc. Điều cần thiết là nhận lãnh sự chữa lành bởi đức tin và tin nó đang hành động. Các kết quả thường trở nên rõ ràng về sau. Tôi thường khích lệ dân sự nói, “Quyền năng chữa lành của Chúa đang hành động trong tôi ngay bây giờ.”

Chúng ta nên tin cậy Chúa trong lĩnh vực sức khỏe của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa vì các bác sỹ và thuốc men khi tôi cần nó, nhưng Chúa Jêsus là Đấng Chữa Lành của chúng ta (xem Ê-sai 53:5).

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa là bác sĩ của bạn và Lời Ngài là thuốc của bạn. Hãy xin Ngài chữa lành bạn từ trong ra ngoài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon