TỰ DO ĐỂ ĐI THEO THÁNH LINH

Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, ở đó có tự do.  (2Cô-rinh-tô 3:17)

Dù tôi đã đề cập chủ đề chủ nghĩa luật pháp như là một sự cản trở đời sống thuộc Thánh Linh dẫn dắt trong sách này, tôi muốn nói thêm chi tiết về chủ đề đó vì tôi tin nó là một sự ngăn trở lớn với việc nghe từ Chúa.

Tôi không tin chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui trừ khi chúng ta được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chúa, và chúng ta không thể được dẫn dắt bởi Thánh Linh và đồng thời sống dưới luật pháp. Não trạng theo chủ nghĩa luật pháp nói rằng mọi người phải làm mọi việc một cách giống nhau mọi lúc. Nhưng Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta một cách cá nhân và thường trong những cách độc đáo, sáng tạo.

Lời Chúa nói với mọi người đều giống nhau và nó không phải là vấn đề do con người giải nghĩa (xem 2 Phi-e-rơ 1:20). Điều này có nghĩa Lời của Chúa không nói với người này một đằng và với người kia một nẻo. Tuy nhiên, sự lãnh đạo trực tiếp của Thánh Linh là một vấn đề cá nhân.

Chúa có thể dẫn dắt một người không ăn đường vì vấn đề sức khỏe trong đời sống người đó. Điều đó không có nghĩa không ai được ăn đường. Những người luật pháp cố áp đặt Lời Chúa cho người khác và biến nó thành luật cho họ.

Một lần tôi nghe tới thời điểm Chúa Jêsus sinh ra, các thầy thông giáo và người Pha-ra-si đã biến Mười Điều Răn thành nghìn luật lệ để dân chúng làm theo. Hãy tưởng tượng việc bạn cố sống dưới kiểu luật pháp đó. Đó là sự trói buộc!

Chúa Jêsus đã đến để giải phóng chúng ta! Chúng ta không tự do để làm bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy muốn làm, nhưng chúng ta đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa luật pháp và bây giờ tự do để đi theo Thánh Linh trong tất cả những cách sáng tạo, riêng tư mà Ngài dẫn dắt chúng ta.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy tin cậy Thánh Linh phán với bạn và dẫn dắt bạn cuộc sống của mình.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon