Tự Do Khỏi Tự Thương Hại

Tự Do Khỏi Tự Thương Hại

Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. Đức Chúa Jêsus thấy người nằm [bất lực], biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? [Ngươi có thật sự mong muốn được hồi phục không?] GIĂNG 5:5– 6

Trong nhiều, rất nhiều năm, “Tại sao lại là con, Chúa ơi?” là tiếng kêu của lòng tôi, nó lấp đầy suy nghĩ của tôi và ảnh hưởng đến thái độ của tôi mỗi ngày. Tôi đã sống trong đồng vắng của sự tự thương hại, và nó đã trở thành vấn đề với tôi, gia đình tôi, và kế hoạch của Chúa trên cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy như thể mình bị như vậy là vì cách mình đã bị ngược đãi khi còn nhỏ, và tôi mong đợi người khác đền đáp cho tôi trong khi lẽ ra tôi nên trông đợi nơi Chúa.

Khi Chúa Giê-su gặp người đàn ông nằm bên hồ Bê-tết-đa trong ba mươi tám năm chờ đợi phép lạ, Ngài hỏi ông ấy có nghiêm túc muốn được lành bệnh không. Nhiều người mong muốn phép lạ, nhưng cũng giống như người đàn ông trong câu chuyện này, họ không nỡ buông bỏ sự trách móc và tự thương hại.

Chúa muốn ban cho chúng ta vẻ đẹp thay vì tro bụi, nhưng chúng ta phải sẵn sàng buông bỏ tro bụi! Điều này có nghĩa là từ bỏ những thái độ tự thương hại, trách móc và cay đắng. Hôm nay có thể là một khởi đầu mới cho bất cứ ai sẵn sàng quên đi quá khứ và thật sự bước đi theo Chúa Giê-su!


Chúng ta có thể đáng thương hoặc mạnh mẽ, nhưng chúng ta không thể là cả hai. Hãy chọn từ bỏ sự tự thương hại để được tự do.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon