ÂN TỨ PHÂN BIỆT CÁC LINH

…Người thì phân biệt các thần linh… (1Cô-rinh-tô 12:10)

Tôi tin sự phân biệt các linh là một ân tứ cực kỳ quan trọng, và tôi khích lệ bạn hãy khao khát và phát triển nó. Một số người nói rằng sự phân biệt các linh cho dân sự hiểu biết siêu nhiên vào lĩnh vực tâm linh khi Chúa cho phép điều đó. Nhiều người cũng tin rằng sự phân biệt các linh là một ân tứ được ban cho để chúng ta có thể biết bản chất thật của một người hay hoàn cảnh. Thế giới của chúng ta đầy sự lừa dối và nhiều không giống như điều họ thể hiện bên ngoài. Ân tứ phân biệt các thần giúp chúng ta lột mặt nạ người ta hay đeo vào để chúng ta biết điều đang thực sự diễn ra. Ân tứ này cũng giúp chúng ta cảm nhận được khi một vật là tốt đẹp hay một người có lòng tốt.

Dave và tôi đã nhìn thấy ân tứ này làm việc nhiều lần khi chúng ta thuê người làm việc trong chức vụ của chúng tôi. Nhiều người, những người dường như có tiêu chuẩn, năng lực, tận hiến và “hoàn hảo” cho các công việc mà họ ứng tuyển. Tôi nhớ một trường hợp cụ thể, chúng tôi gặp một người và mọi người có liên quan đều đã nghĩ là chúng tôi sẽ thuê anh ta, nhưng tôi có một cảm giác bứt rứt trong lòng rằng chúng tôi không nên thuê. Dẫu vậy, chúng tôi đã thuê anh ta và anh ta chẳng làm gì ngoài sinh sự. Tôi đã cho phép lý luận của tôi-nghĩ anh ta sẽ làm việc tốt vì lý lịch của anh ta chính xác là điều mà chúng tôi muốn-vượt sự phân biệt của tôi và tôi ước gì mình đã không làm vậy.

Thánh Linh của Chúa sống trong lòng chúng ta và phán với lòng chúng ta chứ không nói với đầu chúng ta. Các ân tứ của Ngài không thuộc về trí óc hay hoạt động trong tâm trí chúng ta; chúng ta thuộc linh và vận hành trong tâm linh chúng ta. Chúng ta phải đi theo điều chúng ta cảm nhận trong tâm linh, chứ không theo điều chúng ta suy nghĩ trong tâm trí là đúng. Đây là lý do Chúa cho chúng ta sự phân biệt.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy học phân biệt và đừng đưa ra các quyết định chỉ dựa trên điều bạn thấy và suy nghĩ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon