ÂN TỨ THÔNG GIẢI TIẾNG LẠ

…Người khác thông dịch các tiếng ấy. (1Cô-rinh-tô 12:10)

Khi một người nói tiếng lạ trong buổi thờ phượng chung, thì theo 1 Cô-rinh-tô 14:27 sứ điệp phải được thông giải. Đôi khi tôi được ban cho sự hiểu biết hay những sự thông giải về các sứ điệp được nói ra trong tiếng lạ. Chúng đến với tôi như một ấn tượng hay biết trong tâm linh về điều Chúa đang muốn chuyển tải cho những người nghe.

Đối với nhiều nhánh của Cơ Đốc giáo, những điều này là một huyền nhiệm, đơn giản vì họ không có sự dạy dỗ nào về điều này. Tôi tin chúng ta đang sống trong thời điểm khó khăn và chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ siêu nhiên từ Chúa mà chúng ta có thể nhận được. Quan trọng là đừng bị lừa dối, nhưng điều cũng quan trọng là đừng quá sợ bị lừa dối đến nỗi đóng tâm trí lại với các ân tứ của Chúa.

Phao-lô đã khích lệ các tín hữu cầu nguyện trong tiếng lạ và cầu nguyện để họ có thể thông giải, và tôi tin chúng ta nên làm tương tự như thế. Có ân tứ thông giải tiếng lạ chúng ta sẽ có khả năng để hiểu rõ hơn điều chúng ta đang cầu nguyện khi chúng ta dùng ngôn ngữ cầu nguyện riêng tư. Thông giải khác với với thông dịch. Chúng ta không nhận sự hiểu biết chính xác từng từ một, nhưng là một cảm nhận chung về điều Chúa đang nói với dân sự của Ngài.

Chúa là Thần Linh và chúng ta là những bản thể tâm linh, chúng ta phải học để cảm nhận trong tâm linh điều Chúa đang nói với chúng ta. Tôi khích lệ bạn hãy tự mình nghiên cứu những điều này và xin Chúa ban cho sự hiểu biết liên quan tới tất cả các ân tứ tuyệt vời của Ngài. Điều quan trọng là bạn giữ tâm trí cởi mở và đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh khi bạn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy dạn dĩ và xin Chúa dẫn bạn vào sự hiểu biết những bí mật và huyền nhiệm của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon