ÂN TỨ TIẾNG LẠ

Từ một Ðức Thánh Linh…người này được ơn nói tiếng lạ… (1Cô-rinh-tô 12:8,10)

Các tín hữu trong hội thánh Chúa được biết đến nhiều vì họ hoạt động trong các ân tứ của Thánh Linh hơn là những người tín hữu có gốc gác truyền thống. Một số nhóm hội thánh dạy về báp-tem và các ân tứ của Thánh Linh thường xuyên và thường nhìn thấy sự vận hành của các ân tứ, trong khi đó một số hội thánh không dạy về các đề tài đó và thậm chí không tin là chúng sẵn có cho các Cơ Đốc nhân ngày nay. Các ân tứ này rõ ràng là một phần của Kinh Thánh và tất cả tín hữu trong Chúa Jêsus Christ nên nghiên cứu và tìm kiếm.

Nói tiếng lạ là nói trong một ngôn ngữ siêu nhiên, ngôn ngữ Chúa hiểu nhưng người nói và người khác có thể không hiểu. Nó hữu dụng cho sự cầu nguyện riêng tư và tương thông với Chúa và nó ích lợi trong các bối cảnh chung nhưng phải được cặp theo ân tứ thông giải tiếng lạ (xem 1 Cô-rinh-tô 14:2, 27-28).

Việc bỏ qua các ân tứ thuộc linh sẽ đóng lại cánh cửa với những sự quá khích và lạm dụng các ân tứ, điều này đôi khi có xảy ra, nhưng nó cũng đóng luôn cánh cửa đến với vô số các phước hạnh dân sự rất cần trong đời sống hàng ngày của họ.

Tôi phải nói như Phao-lô đã nói trong 1 Cô-rinh-tô 14:18 rằng tôi vui vì tôi nói tiếng lạ và cảm tạ Chúa vì ân tứ này. Tôi nói tiếng lạ rất nhiều vì nó thêm sức thuộc linh cho tôi, nó gia tăng sự mật thiết của tôi với Chúa; và nó cho tôi khả năng để nghe tiếng của Ngài rõ hơn.

Rõ ràng, Phao-lô đã nói tiếng lạ. 120 môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần đều nói tiếng lạ. Các tín hữu khác đã nhận báp-tem Thánh Linh như được ghi lại trong sách Công Vụ đã nói tiếng lạ. Tại sao bạn và tôi không nên vận hành trong ân tứ này của Thánh Linh chứ?

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy mở ra với các ân tứ của Thánh Linh và đừng bao giờ đóng tâm trí lại và không học hỏi những điều mới.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon