Vui Mừng Mong Đợi Sẽ Được Kinh Nghiệm Ân Huệ Của Chúa

Vui Mừng Mong Đợi Sẽ Được Kinh Nghiệm Ân Huệ Của Chúa

Là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. —Rô-ma 5:2

Kinh Thánh có đầy dẫy những lời hứa hy vọng cho bạn và tôi. Chúng ta phải bước vào sự hiện diện của Chúa. Ngài muốn chữa lành chúng ta khỏi bệnh tật. Ngài sẽ chu cấp mọi sự cần dùng của chúng ta. Và còn có rất, rất nhiều…không thể đếm được! Đó là lý do tại sao thật buồn khi Cơ Đốc Nhân bỏ lỡ lời hứa của Chúa vì thiếu đức tin.

Đây là câu hỏi: bạn có trông mong nơi những lời hứa này? Những điều tốt lành bắt đầu xảy ra khi bạn vui mừng trong sự hy vọng kinh nghiệm ân sủng của Chúa một cách thường xuyên.

Lu-ca 2:52 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Bạn và tôi bước vào ân sủng của Chúa bởi đức tin. Chúng ta có thể tăng trưởng trong ân sủng đó và kinh nghiệm lời hứa của Ngài cũng giống như Chúa Giê-su. Và cho dù bạn không thấy điều gì trong đời sống hiện tại, bạn có thể vui mừng và đặt hy vọng trong Chúa, và biết rằng những điều ấy sẽ đến.

Mọi sự đã được hứa trong Kinh Thánh là giành cho chúng ta. Vì vậy,hãy vui mừng trong sự hy vọng kinh nghiệm vinh hiển của Chúa ngay bây giờ và Ngài sẽ khiến cho những điều tuyệt vời xảy ra trên đời sống bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con trông đợi và vui mừng nơi lời hứa Ngài giành cho con. Con tin rằng Ngài có thể làm thành mọi điều Ngài đã hứa qua lời của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon